تعداد 4 مورد یافت شد

لیلة القدر، شب مکاشفه حقایق‏

نفوس را از روز اول ماه مبارک رمضان به روزه، به ‏مجاهده، به ادعیه مهیا می‏کند تا برسند به ...

لیلة القدر، مهمترین‏ شب ضیافت

این ادعیه در ماه مبارک رجب و خ ضیافت اثباتی و تعلیمی [است‏]. نفوس را از روز اول ماه مبارک رمضان به روزه، به‏ مجاهده، به ادعیه مهیا می‏ کند تا برسند به ...

علّت فضیلت شب ‏قدر

«لیلة القدر» را که قرآن در آن نازل شده است، همه سعادت عالَم‏ ...

ظهور ملائکه درشب قدر

بدانکه «لیلة القدر» چون لیله مکاشفه رسول خدا و ائمّه‏ هدی ...