تعداد 2 مورد یافت شد

در رابطه با اعلام جمعه آخر ماه رمضان به عنوان روز جهانی قدس از سوی امام ، آیا آقایان دکتر یزدی و مهندس بازرگان و همچنین اعضای هیئت دولت موقت نقشی ...

بی تردید سئوال فوق باید مسبوق چنین روزی روز قدس باشد تا ماهیت دینی نیز بیابد. همچنین ماه رمضان نیز از این وجه پیشنهاد شد که کل مسلمانان در مورد وجوب ... عید فطر؟ این موضوع کارشناسی شد و نتیجه آن که جمعه آخر ماه رمضان می تواند کمترین اختلاف را در برگزاری مراسم روز قدس در ... خمینی(ره) پس از آن پیام که در 16 مرداد 1358 مطابق با 13 رمضان 1399 صادر نمودند، در 25 مرداد یک سخنرانی نیز داشتند که ...

هدف های بنیانگذار جمهوری اسلامی از نام گذاری روز قدس چه بود؟

امام خمینی در اوج قدرت نظام ست ها و قابلیت های جهان اسلام که اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس نمونه ای از این رویکرد آگاهانه ...