تعداد 3 مورد یافت شد

چرا در بازنگری قانون اساسی پست نخست وزیری حذف شد؟ آیا بنیان گذار جمهوری اسلامی موافق این حذف بودند؟

حذف پست نخست وزیری در بازنگری جمهور (تدوین متمم قانون اساسى)]زمان: 4 اردیبهشت 1368/ 17 رمضان 1409مکان: تهران، جماران‏موضوع: تدوین متمم قانون ...

هدف بنیانگذار جمهوری اسلامی از نام گذاری روز قدس چه بود؟

امام خمینی(س) در اوج قدرت نظام ها و قابلیت های جهان اسلام که اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به روز جهانی قدس نمونه ای از این رویکرد آگاهانه امام ...

ابعاد و جنبه های مختلف بیداری از نگاه امام خمینی(س) را چگونه می توان برشمرد؟

‏‏ماه مبارک رمضان ماه بیداری مسلمین از یک سو و ادامه و گسترش خیزش و ...