تعداد 29 مورد یافت شد

آیا در ماه رمضان برای فرار از روزه می توانیم عمداً مسافرت برویم و بعدا فقط قضای آن را بجا آوریم؟ در روزی که نذر کرده ایم در آن روز روزه بگیریم چطور؟

توضیحات کارشناس: قرآن کریم بعد از توصیف ماه مبارک رمضان و وجوب روزه آن، به کسانی که در ماه رمضان در مسافرت ... توصیف ماه مبارک رمضان و وجوب روزه آن، به کسانی که در ماه رمضان در مسافرت هستند آسان گرفته و دستور می‌دهد که روزه‌های ... در سنّت است که فقهای عظام نسبت به موضوع مسافرت در ماه رمضان و فروعات آن اظهار نظر می‌نمایند. از فروعات مورد ... به همه اقسام آن قابل طرح نیست، بلکه جای طرح آن روزه ماه رمضان، روزه واجب معیّن غیر رمضان و روزی که روزه در آن نذر ... نیست، بلکه جای طرح آن روزه ماه رمضان، روزه واجب معیّن غیر رمضان و روزی که روزه در آن نذر شده است، می‌باشد نه روزه ...

وظیفه کسانی که به خاطر کار در گرمای زیاد و بلندی روز و مانند این ها؛ روزه ماه رمضان برای آن ها سختی و مشقت زیادی دارد، چیست؟

توضیحات کارشناس: خداوند حکیم مهربان در قرآن شریف، آن‌گاه که به روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان فرمان می‌دهد، در آیه 185 سوره بقره، در بیان بعض احکام ... من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام آخر» هر که در ماه رمضان بیمار یا در سفر باشد روزه شماری از روزهای دیگر بر عهده ... روزه را از آن روی بر شما واجب نمود تا که تعداد روزهای ماه رمضان را کامل کنید. پرسشی که در این خصوص مطرح بوده و فقهای ... اظهار نظر می‌فرمایند، این است که بسیارند کسانی که در ماه رمضان نه بیمارند و نه مسافر، لیکن به جهات و دلایل گوناگون ... شکنجه شدن را در ذهن تداعی می‌نماید! خوب اشخاصی که در ماه رمضان در چنین شرایطی قرار دارند نسبت به روزه چه تکلیفی ...

کسی که روزه قضای ماه رمضان و یا روزه مستحبی گرفته است، اگر وقت اذان صبح به جهت اشتباه در وقت یا در طول روز از روی فراموشی چیزی خورده باشد آیا روزه اش ...

توضیحات کارشناس: زمان روزه و صحیح است. فرقی هم نمی کند که چه نوع روزه‌ای باشد. روزه ماه رمضان باشد یا دیگر اقسام روزه واجب مانند قضای ماه رمضان و ... روزه ماه رمضان باشد یا دیگر اقسام روزه واجب مانند قضای ماه رمضان و کفاره؛ و یا روزه مستحب. این حکم مستفاد از مسأله ... ج1، ص 271) 2- شخصی روزه‌ای غیر از روزه ماه رمضان گرفته است مثل روزه قضای ماه رمضان یا مستحبی؛ چنین کسی ... روزه‌ای غیر از روزه ماه رمضان گرفته است مثل روزه قضای ماه رمضان یا مستحبی؛ چنین کسی اگر بعد از اذان صبح، به سبب اشتباه ... حکم واحد ندارد بلکه موارد متفاوت است. در این فرض روزه ماه رمضان یک حکمی دارد و مورد سؤال که مربوط به سایر روزه‌های ...

روزه کسی که در سحر ماه رمضان در تشخیص وقت دچار اشتباه شده و بی اطلاع از اذان صبح سحری خورده است، چه حکمی دارد؟ آیا روزه آن روز را باید قضا کند یا خیر؟

توضیحات کارشناس: در پاسخ به سؤال فوق اجمال مطلب آن است که: روزه کسی که در سحر ماه رمضان در تشخیص وقت دچار اشتباه شده و بدون اطلاع از طلوع فجر ... حسب مورد فرق می‌کند. در این فرض، مورد سؤال یعنی روزه ماه رمضان یک حکمی دارد و بقیه موارد نیز حکم دیگر؛ لذا این‌ دو را ... را از هم جداگانه باید بررسی کرد. بحث روزه‌های واجب غیر ماه رمضان و مستحب در جای دیگر و در پاسخ به پرسش مشابه ارائه شده ... و پاسخ مذکور توصیه می‌گردد. اما راجع به این که در ماه رمضان چنین اتفاقی اگر بیفتد چه حکمی دارد و مکلف چه وظیفه ای؟ ... کاری که مبطل روزه است و انسان آن را در سحرگاه ماه مبارک رمضان انجام می دهد و بعد متوجه می‌شود که در تشخیص وقت اشتباه ...

کسی که مریض است و روزه گرفتن سبب تشدید بیماری او می شود؛ و یا می ترسد که روزه برایش ضرر داشته باشد یا بر اثر آن مریض شود، نسبت به روزه ماه رمضان و یا ...

توضیحات کارشناس: روزه از فروع را در ایام دیگر باید قضا کنند که به احتیاط واجب تا ماه رمضان سال بعد باید انجام شود. و چنانچه بدون عذر تا این وقت ... سال بعد باید انجام شود. و چنانچه بدون عذر تا این وقت (ماه رمضان سال بعد) قضا نکنند باید به ازای هر روزه یک مد طعام ... تاخیر پرداخت نمایند. و در صورتی که بیماری آنان تا ماه رمضان سال بعد دوام و استمرار داشته باشد، قضای روزه‌هایی که ... 4 - لا یجب الفور فی القضاء‌، نعم لا یجوز تأخیر القضاء الی رمضان آخر علی الأحوط، و إذا أخّر یکون موسعا بعد ذلک‌» ... إذا أخّر یکون موسعا بعد ذلک‌» «مسألة 8 - لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر إلی رمضان آخر‌ فان کان العذر هو ...

خانمی که به جهت بارداری و شیر دادن چندین سال روزه نگرفته است، در مورد روزه های قضا شده و کفاره آن ها چه تکلیفی دارد؟

توضیحات کارشناس: همان‌گونه که کتاب تحریرالوسیله امام خمینی س آمده است، روزه خوردن در ماه رمضان برای اشخاصی جایز شمرده شده است. از جمله برای زنى که ... که شیر او را می‌خورد ضرر می‌رساند. پس این افراد در ماه رمضان روزه نمى‌گیرند. متن مسأله‌ تحریر که مبیّن مطلب فوق ... مطلب فوق می‌باشد، چنین است: «مسألة 8 یجوز الإفطار فی شهر رمضان لأشخاص: ... و الحامل المقرب التی یضر الصوم بها أو ... أو من متبرع‌» به هر حال؛ گرچه این دو گروه از زنان در ماه رمضان روزه نمی‌ گیرند امّا بر آنان واجب است که بعد از بر طرف ... که به سبب بدون عذر تأخیر انداختن قضای روزه تا ماه رمضان بعد لازم می‌گردد. پس اگر عذر زن باردار و زن شیرده تا ...

اگر شب نیت روزه قضا نکرده باشیم تا چه زمانی از روز وقت داریم و می توانیم روزه قضای ماه رمضان را نیت کنیم؟

توضیحات کارشناس: کسی که روزه قضای ماه رمضان بر عهده دارد، در صورتی که عمل مبطل روزه انجام نداده ... باشد و قبل از ظهر تصمیمش عوض شود و بخواهد، روزه قضاى ماه رمضان یا روزه کفّاره یا نذر مطلق (غیر معیّن) را بگیرد، جایز ...

در ماه رمضان و حال روزه به دلیل عطش و تشنگی زیاد آیا می توانیم به مقدار ضرورت و نیاز آب بخوریم؟ در این صورت آیا روزه را باید ادامه دهیم؟ قضای آن ...

توضیحات کارشناس: به حکم شارع صومه بذلک، و یجب علیه الإمساک بقیّة النهار إذا کان فی شهر رمضان، و امّا فی غیره من الواجب الموسّع و المعیّن فلایجب ... روزه ی آن روز او باطل می شود. 3- اگر چنین چیزی در ماه رمضان اتفاق بیفتد، باید در بقیه ی روز از بجا آوردن مبطل ... بجا آوردن مبطل روزه، خودداری شود، و اما در روزه ی غیر ماه رمضان اعم از واجب موسع و معین امساک در بقیه ی روز واجب نیست ... باره آنان چنین آمده است: مسألة 8 یجوز الإفطار فی شهر رمضان لأشخاص: ... و من به داء العطاش سواء لم یقدر علی الصبر ... تحریر الوسیلة؛ ج‌1، ص: 279 مذکور می‌باشد، اگر بعد از ماه رمضان قدرت بر قضای روزه پیدا کند، به احتیاط واجب باید قضا ...

حکم خون دادن برای آزمایش یا اهدای خون و حجامت و مانند آن، در ماه رمضان چیست؟ و در چه صورتی برای روزه دار حرام است؟

توضیحات کارشناس: حکم خون دادن ما یورث ذلک أو یصیر سببا لهیجان المرّة، من غیر فرق بین شهر رمضان و غیره و إن اشتد فیه، بل یحرم ذلک فیه، بل فی مطلق ... آزمایش خون یا اهدای آن. و در کراهت داشتن فرقى بین ماه رمضان و غیر رمضان نیست، اگر چه کراهت در ماه رمضان شدیدتر ... یا اهدای آن. و در کراهت داشتن فرقى بین ماه رمضان و غیر رمضان نیست، اگر چه کراهت در ماه رمضان شدیدتر است. 2- ... فرقى بین ماه رمضان و غیر رمضان نیست، اگر چه کراهت در ماه رمضان شدیدتر است. 2- چنانچه خون دادن در حال روزه باعث ... که در فتوای امام (ره) چنین آمده است که: خون گرفتن در ماه رمضان یا در هر روزه واجب معیّن حرام است، اگر انسان بداند که ...

صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3