تعداد 118 مورد یافت شد

گنج هشتم / ماه تهذیب و توبه

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن در این مختصر سعی ما بر آن است ... در این مختصر سعی ما بر آن است تا در هر روز یکی از گنجهای رمضان را که از آثار امام خمینی استخراج نموده ایم در اختیار ... شما همه مرتبط به رسول خدا هستید. ...ان شاء الله در ماه رمضان جبران بکنید، اگر چنانچه یک گناهی خدای ناخواسته کرده ... چنانچه یک گناهی خدای ناخواسته کرده اید قبل از ورود به ماه رمضان توبه کنید، از آن برگردید از آن. بدانید که مهالک زیاد ... الله با سلامت و با نفس طاهر، با نفس پاک وارد بشوید در ماه رمضان؛ و در ماه رمضان هم به وظایف ماه رمضان عمل ...

امام خمینی: در این ماه مبارک خودتان را تقویت کنید به قوّتهاى روحانى

ماه مبارک رمضان و مهمانى خداوند متعال‏ ماه مبارک رمضان نزدیک شد و در ... مبارک رمضان و مهمانى خداوند متعال‏ ماه مبارک رمضان نزدیک شد و در این ماه مبارک خودتان را تقویت کنید به ... روحانى. در یک حدیثى است که پیغمبر اکرم فرمودند که ماه رمضان آمد، اقبال کرد، آمد. در ضمنش مى‏فرمایند که دُعیتُم الى ... و یک چیزهایى براى تفریح و این چیزهاست. ضیافت خدا در ماه رمضان یک شعبه‏اش روزه است، آن‏ ضیافت خداست؛ یک شعبه‏اش روزه ... است قرآن است. شما دعوت شده‏اید به مهمانى خدا و شما در ماه رمضان مهمان خدا هستید. مهماندار شما، شما را وادار کرده است ...

توصیه های امام راحل درباره آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان

پرتال امام خمینی(س): ماه مبارک رمضان نزدیک شد و در این ماه مبارک خودتان را تقویت کنید به ... روحانى. در یک حدیثى است که پیغمبر اکرم فرمودند که ماه رمضان آمد، اقبال کرد، آمد. در ضمنش مى فرمایند که دُعیتُم الى ... و یک چیزهایى براى تفریح و این چیزهاست. ضیافت خدا در ماه رمضان یک شعبه اش روزه است، آن ضیافت خداست؛ یک شعبه اش روزه ... است قرآن است. شما دعوت شده اید به مهمانى خدا و شما در ماه رمضان مهمان خدا هستید. مهماندار شما، شما را وادار کرده است ... بشوید براى لیلة القدر. ماه شعبان مقدمه است براى ماه مبارک رمضان که مردم مهیا بشوند براى ورود در ماه مبارک رمضان و ورود ...

گنج دوازدهم / وظایف روزه داران

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن در این مختصر سعی ما بر آن است ... در این مختصر سعی ما بر آن است تا در هر روز یکی از گنجهای رمضان را که از آثار امام خمینی استخراج نموده ایم در اختیار ... آماده و مهیا سازید. طوری نباشد که پیش از فرا رسیدن شهر رمضان، همانند ساعت به دست شیطان کوک شده در این یک ماه که ... ورزید. از هم اکنون با خدای خود عهد ببندید که در ماه مبارک رمضان از غیبت، تهمت و بدگویی نسبت به دیگران خودداری کنید. ... باز تکرار می کنم تصمیم بگیرید در این سی روز ماه مبارک رمضان مراقب زبان، چشم، گوش و همه اعضا و جوارح خود باشید و ...

برکات ماههای رجب، شعبان و رمضان در کلام حضرت امام

این دعاهایى که در ماهها هست، در روزها هست، خصوصاً، در ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان، اینها انسان را همچو تقویت روحى مى ‏کند- اگر کسى اهلش ... ضیافت اثباتى و تعلیمى [است‏]. نفوس را از روز اول ماه مبارک رمضان به روزه، به مجاهده، به ادعیه مهیا مى‏ کند تا برسند به ... ج‏13، ص: 33) *** این سه ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان، برکات بسیار نصیب انسان، انسانهایى که مى ‏توانند ...

یک نصیحت مهم + دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن در این مختصر سعی ما بر آن است تا ... این مختصر سعی ما بر آن است تا در هر روز یکی از گنجهای رمضان را که از آثار امام خمینی استخراج نموده ایم در اختیار ... اطاعت خدا را بکنید خدای نخواسته، معصیت بشود. و از آداب ماه رمضان همین است که مردم را آرامش بدهید. اینها روزه می خواهند ...

ما مهمانهای خوبی نیستیم + دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن در این مختصر سعی ما بر آن است تا ... این مختصر سعی ما بر آن است تا در هر روز یکی از گنجهای رمضان را که از آثار امام خمینی استخراج نموده ایم در اختیار ... متنزل کرده است، همان طوری که قرآن را متنزل کرده است در ماه رمضان ... ما مهمانهای خوبی نیستیم برای خدا. اگر میهمانهای ... هستیم به لطف او، و ما متکی هستیم به عنایات او. و ما در ماه رمضان هر چه قصور کرده باشیم تقصیر کرده باشیم، در این روز ...

حفظ آثار رمضان

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن در این مختصر سعی ما بر آن است تا ... این مختصر سعی ما بر آن است تا در هر روز یکی از گنجهای رمضان را که از آثار امام خمینی استخراج نموده ایم در اختیار ... چه قبول افتد و چه در نظر آید. گنج بیست و هفتم؛ حفظ آثار رمضان اگر در این ماه مبارک، در این ضیافت وارد شدیم، باید ...

گنج ششم / رحمت خدا برای گناهکاران

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن در این مختصر سعی ما بر آن است ... در این مختصر سعی ما بر آن است تا در هر روز یکی از گنجهای رمضان را که از آثار امام خمینی استخراج نموده ایم در اختیار ... افتد و چه در نظر آید. رحمت خدا برای گناهکاران ماه مبارک رمضان است و درهای رحمت خدای تبارک و تعالی به روی همه ... روی همه گناهکاران باز است و شما تا دیر نشده است در این ماه رمضان خودتان را اصلاح کنید. ما همه باید خودمان را اصلاح ...

هدف انبیا؛ رهایی انسان از نفسانیت + دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

گزیده ای از بیانات امام راحل درخصوص ماه مبارک رمضان: سفره رمضان این ادعیه درماه مبارک رجب و خصوصا در ... ای از بیانات امام راحل درخصوص ماه مبارک رمضان: سفره رمضان این ادعیه درماه مبارک رجب و خصوصا در ماه مبارک شعبان ... ضیافت اثباتی و تعلیمی [است]. نفوس را از روز اول ماه مبارک رمضان به روزه، به مجاهده، به ادعیه مهیا می کند تا برسند به ...

صفحه 2 از 12 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >