تعداد 55 مورد یافت شد

مبانى اخلاقى مکتب امام خمینی (س)

در تعالیم اخلاقى امام، تهذیب و سر انسان... مى آید... در اثر هواى نفس و خودخواهى است. در روایات، ائمّه فرموده اند: «رأس کلّ خطیئة حُبّ ...

کرامت انسانی در سیره عملی امام خمینی(س)

انسان که برترین مخلوق خداوند باشد که درک حقیقت او نیازمند غایت ظرافت است. معرفت نفس در روایات، مساوی با معرفت خداوند دانسته شده است، و علی رغم این ...

غایت اصلی حکومت از دیدگاه امام خمینی (س)

همان گونه که در غایت خلقت انسا ارائه کرده اند، با توجه به ابتنای اندیشه ایشان به آیات و روایات بوده؛ به این معنا که نمی توان آنها را از منشأ وحیانی ...

اصل حضور امام در انقلاب حضوری عرفانی- فقهی بود

محمد قوچانی روزنامه نگار برجست متون روایی هم می‌توان این کار را انجام داد؛ در حالی‌که اصل روایات برای ما ارزش قانونی دارد؛ درباره پزشکی هم می‌توان ...

نظریۀ خطابات قانونی امام خمینی(س)

دو مسأله اساسی در موضوع خطابات بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعاً بَصیراً. (19) (نساء: 58) روایات صحیح متعددی وجود دارد که تصریح می‌کند مخاطب سیاسی این ...

صفحه 6 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6