تعداد 586 مورد یافت شد

قواعد فقه الحدیثی امام خمینی در عرصه روایات غیر فقهی

قواعد فقه الحدیثی امام خمینی در عرصه روایات غیر فقهی □ علیرضا کوهی مقدمه فقه الحدیث، علمی است ... این علم، اصول و قواعدی دارد. هر کس با نیت شرح و تفسیر، به روایات رجوع کند باید با قواعد فقه الحدیث آشنا باشد و آن را ... به صورت مطلق تحقیق و ارائه شده، به نحو موجبه جزئیه در عرصه روایات تفسیری غیر فقهی نیز قابل تطبیق است. (ر. ک: عصار پور ... امام خمینی) البته از تفاوت اساسی دیدگاه امام در برخورد با روایات فقهی با دیدگاهشان در برخورد با روایات غیر فقهی نمی ... امام در برخورد با روایات فقهی با دیدگاهشان در برخورد با روایات غیر فقهی نمی توان به سادگی عبور کرد. همین تفاوت های ...

مصاحبه با آیت الله عباس محفوظی

آیة الله عباس محفوظی * ض قصاص، دیات و روابط بین ملت ها که فقهای ما آن را از همین روایات استنباط می کردند، به ضمیمۀ اصولی که هم پایه استنباط ... است و احکام فرعی از آن ها اخذ می شود؛ یعنی ما فقط به روایات اکتفا نمی کنیم، بلکه اصولی هم در دست داریم که پایه ... بلکه اصولی هم در دست داریم که پایه برخی از آن ها نیز از روایات است؛ مثلاً ممکن است بگوییم برائت امری شرعی است و ... مسائل اتفاق نیفتاده باشد، لذا اگر یک فقیه در ظواهر آیات و روایات جمود داشته باشد نمی تواند احکامی را که الآن مطرح شده ... الآن مطرح شده است به دست آورد. البته کلیات در همین آیات و روایات نهفته است ولی مصادیق آن را فقیه باید با فهم و زیرکی و ...

مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام

مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه دیدار با مردم قزوین در حرم مطهر امام خمینی(س) با اشاره به روایات فراوان اهل سنت درباره امیر المؤمنین امام علی(ع)، ... درباره امیر المؤمنین امام علی(ع)، اظهار کرد: امروز که این روایات را در کتب اهل سنت درباره امیر المؤمنین مرور می کردم، ... در کتب اهل سنت درباره امیر المؤمنین مرور می کردم، عظمت این روایات را بسیار بیشتر از آنچه که قبلا تصور می کردم دیدم. وی ... که قبلا تصور می کردم دیدم. وی در ادامه به مرور برخی از روایات اهل سنت درباره حضرت علی(ع) پرداخت و گفت: یکی از کتاب ... حضرت علی(ع) پرداخت و گفت: یکی از کتاب های روایی اهل سنت که روایات عجیبی از امیر المؤمنین در آن نقل شده، «کنز العمال» ...

پژوهشی فقهی در بیع مصحف از منظر آیت الله خویی و امام خمینی

پژوهشی فقهی در بیع مصحف از منظ نیست. مهمترین ادله قائلین به حرمت بیع مصحف به مسلمانان، روایات است که با ضعف سند همراه است مضافاً که روایات دال بر ... به مسلمانان، روایات است که با ضعف سند همراه است مضافاً که روایات دال بر جواز از صحت و دلالت آشکار برخوردار است. در ... نشأت می گیرد. تمامی مسائل و موضوعات آن را می توان طبق روایات و قواعد امامیه بدون استفاده از قیاس بلکه به روش معتبر ... مختلفی وجود دارد که عمده این اختلاف دیدگاهها به اختلاف روایات باب برمی گردد. قبل از آنکه به اقوال فقهای شیعه ... حرمت بیع مصحف به مسلمانان یا حتی قائل به جواز آن شده اند روایات است لذا ما به بررسی این روایات می پردازیم. ...

تقیه مداراتی از نگاه امام خمینی

تقیه مداراتی از نگاه امام خمین اقامه شود که می توان به دو دلیل استناد کرد: دلیل اول روایاتی که در آنها لفظ «تقیه» آمده است و بر وجوب مطلق تقیه ... می کند. ظاهر کلمات امام خمینی این است که عنوان «تقیه» در روایات در معنی اعم به کار رفته است و شامل تقیه مداراتی نیز ... تقیه مداراتی نیز می شود، به دلیل اینکه در بحث اجزا بعضی از روایاتی که در آنها عنوان تقیه آمده است را دلیل بر اجزا در ... امام خمینی می توان در استدلال بر وجوب تقیه مداراتی به روایاتی که بر وجوب مطلق تقیه دلالت می کند، استناد کرد، ... ، باب 57 از ابواب ما یمسک عنه الصائم ، حدیث 2) سیاق این روایات به نفی تدیّن از کسی که تقیه نمی کند یا اینکه تارک ...

نقش زمان و مکان از دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره)

نقش زمان و مکان از دیدگاه فقهی جهت اختلاف ـ که بر اثر ادله گوناگون به وجود آمده ـ با ذکر روایات اشاره می کنیم: یاسین ضریر از حریز بن عبدالله از محمد ... شد، اشاره می کنیم: زکات بر نه چیز تعلق می گیرد که دلیل آن روایات وارده شده از حضرت رسول اکرم (ص) است. و مشهور فقها نیز ... (ص) است. و مشهور فقها نیز به همین نه مورد اشاره کرده اند. روایات این موضوع در ابواب «ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه» ... تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه» وارد شده است. ناگفته نماند روایات رسیده در این باب را می توان به چند دسته تقسیم ... رسیده در این باب را می توان به چند دسته تقسیم کرد: الف) روایاتی که موارد نه گانه را گفته است با توجه به اینکه در ...

مصاحبه با حضرت آیة الله محمدمهدی آصفی

حضرت آیة الله محمدمهدی آصفی همان طرحی که حضرت امام «ولایت فقیه» را مطرح کردند ـ و از روایات استفاده می کنند که هر فقیهی صلاحیت ولایت بر مسلمین را ... عموم نص را به طور صریح مطرح می کردند که به برخی از این روایات اشاره می کنم. در مقبولۀ عمر بن حنظله آمده است: «من ... حضرت همۀ کسانی را که حدیث روایت کنند به خلافت گماشته است. روایات دیگر هم همین معنا را دارند و این مبنای معروف است. به ... همین معنا را دارند و این مبنای معروف است. به نظر بنده این روایات و هم چنین نظر مشهور قابل مناقشه است، زیرا مبنای شرع ... ممتنع نیست ولی عادتاً ممتنع و غیر عملی است. به نظر من روایات ناظر بر این است که هر حاکمی باید فقیه باشد نه این که ...

مصاحبه با آیت الله محمد مهدی آصفی

حضرت آیة الله محمدمهدی آصفی همان طرحی که حضرت امام «ولایت فقیه» را مطرح کردند ـ و از روایات استفاده می کنند که هر فقیهی صلاحیت ولایت بر مسلمین را ... عموم نص را به طور صریح مطرح می کردند که به برخی از این روایات اشاره می کنم. در مقبولۀ عمر بن حنظله آمده است: «من ... حضرت همۀ کسانی را که حدیث روایت کنند به خلافت گماشته است. روایات دیگر هم همین معنا را دارند و این مبنای معروف است. به ... همین معنا را دارند و این مبنای معروف است. به نظر بنده این روایات و هم چنین نظر مشهور قابل مناقشه است، زیرا مبنای شرع ... ممتنع نیست ولی عادتاً ممتنع و غیر عملی است. به نظر من روایات ناظر بر این است که هر حاکمی باید فقیه باشد نه این که ...

‏‏قرآن در کلام امام خمینی ‏

تقیـه در دیدگـاه فقهی امام خم است باعث اختصاص یافتن تقیه به آنها نمی شود زیرا این روایات - گر چه زیاد هستند- ولی هیچ إشعاری به این معنا که ... امام صادق(ع) که فرمود:دین ندارد آن که تقیه ندارد، و غیراین روایات، جمیع تقسیمات مذکور را شامل شده مگر مواردی که به دلیل ... بلند است.حضرت امام در خصوص موارد فوق، فی الجمله دو دسته روایات را وارد دانسته که دسته اول همانند صحیحه زراره (ثلاثه ... اثبات جواز تقیه درموارد فوق، با استناد به اینکه مشهور به روایات دسته دوم،عمل کرده اند و از روایات دسته اول اعراض و ... استناد به اینکه مشهور به روایات دسته دوم،عمل کرده اند و از روایات دسته اول اعراض و رویگردانی نمودند و نیز آنها از دسته ...

ولایت فقیه؛ شرایط و حدود آن

ولایت فقیه؛ شرایط و حدود آن س و آن چه را مربوط به حوزه قاضیان است انجام دهند، زیرا برابر روایات معتبر، امامان دین (ع) ولایت و تصدی این امور را به آن ... فقیه ثابت است؛ ب ـ مدرک ولایت فقیه در حوزه های یاد شده روایاتی است که نزد کارشناسان بحث های روایتی و فقهی اسناد آن ... بر پیامبر(ص) و امام(ع): به مقتضای براهین قطعی از آیات، روایات، اجماع، عقل و بلکه ضرورت دین و مذهب پیامبر و امام از ... اثبات ولایت مطلقه پیامبر و امام به دلایل چهارگانه: آیات، روایات، اجماع، عقل قطعی مستقل و عقل قطعی غیر مستقل، استدلال ... از فقیهان و عالمان در ابواب گوناگون فقهی، به استناد آیات، روایات اجماع عقل و بلکه ضرورت دین است که بر اساس آن پیامبر ...

صفحه 1 از 59 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >