تعداد 42 مورد یافت شد

13 اسفند ماه

زنها گمان نکنند که این مقام زن است که باید بَزک کرده بیرون ...

14 اسفند ماه

خدای تبارک و تعالی به طبقات نگاه نمی کند که این طبقه بالاست، ...

12 اسفند ماه

نباید اینطور منعکس بشود که ما یک ملتی هستیم که در عین حالی ...

۱۵ اسفند ماه

دولتها بفهمند که قدرت به این نیست که پرده های کذا و مبلهای ...

18 اسفندماه

زنهایی که جوانهای خودشان را دادند، افتخار بر این کردند که ...

19 اسفند ماه

شما باید خداوند را حاضر و ناظر بدانید. انسان ممکن است چیزی ...

مسئولیت خطیر قضاوت

شماها که قاضی هستید، بسیار برایتان خطرناک است. اگر ملاحظۀ ...

صفحه 1 از 5 1 | 2 | 3 | 4 | 5