تعداد 17 مورد یافت شد

13 اسفند ماه

زنها گمان نکنند که این مقام زن است که باید بَزک کرده بیرون ...

14 اسفند ماه

خدای تبارک و تعالی به طبقات نگاه نمی کند که این طبقه بالاست، ...

12 اسفند ماه

نباید اینطور منعکس بشود که ما یک ملتی هستیم که در عین حالی ...

۱۵ اسفند ماه

دولتها بفهمند که قدرت به این نیست که پرده های کذا و مبلهای ...

مسئولیت خطیر قضاوت

شماها که قاضی هستید، بسیار برایتان خطرناک است. اگر ملاحظۀ ...

عصمت

«عصمت» غیر از ایمان کامل نمی باشد؛ معنای عصمت انبیا و ...

نتایج صبر

‏بدان که از برای صبر نتایج بسیار است، که از جمله آنها ارتیاض ...

صفحه 1 از 2 1 | 2