تعداد 21 مورد یافت شد

ویژگی های عبادی امام خمینی (س)

عبادت به معنای اظهار ذلت و بندگی، عالی ترین نوع تذلل و کرنش ...

صفحه 3 از 3 1 | 2 | 3