تعداد 7 مورد یافت شد

مجله نوجوان 32 صفحه 17

سوژه طلایی الکساندر پوشکین پوشکین در روسیه نخستین کسی است ...

مجله نوجوان 32 صفحه 19

سوژه طلایی آنتوان چخوف بی شک ، چخوف ، یکی از بزرگ ترین ...

مجله نوجوان 32 صفحه 16

سوژه طلایی ادبیات روسیه باستان تعیین حد و مرز بین تذکره ...

مجله نوجوان 32 صفحه 18

سوژه طلایی ادیب خانه به دوش تورگنیف شاعر و نویسنده ای ...

مجله نوجوان 32 صفحه 20

سوژه طلایی عصر طلایی شعر شعر روس ، شعری است بسیار رسمی ، ...

مجله نوجوان 32 صفحه 2

بسم الله الرحمن الرحیم سالروز بازگشت پیروزمندانه آزادگان ...