تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 238 صفحه 31

تولومانوف نزدیک به 50 سال دارد و روسی الاصل و تبعه لهستان ...