تعداد 8 مورد یافت شد

با توجه به عدم جواز ولایت زن بر مرد در اسلام پایه فقهی دخالت زنان در سیاست و اداره کشور چیست که حضرت امام بعد از انقلاب اجازه حضور آنان را در ...

در ابتدا باید مراد و مقصود از توجه خواننده را به نکات زیر جلب می کنم:1- مساله «عدم ولایت زن برمرد» به طور مطلق که همه موارد (عام و خاص) را در بر ... ما اطلاقی که بتوان به آن تمسک کرد و با آن همه اقسام ولایت زن بر مرد را نفی کرد نداریم، برخی به آیه 24 نساء: «الرجال ... استناد کرده اند و ادعا کرده اند این آیه هر گونه ولایت زن بر مرد را نفی می کند. در پاسخ این استناد باید گفت، آیه ... در پاسخ این استناد باید گفت، آیه مبارکه در امور خانواده و زن و شوهر می باشد و قیومیت مرد را بر زن به جهت دادن نفقه زن ... در امور خانواده و زن و شوهر می باشد و قیومیت مرد را بر زن به جهت دادن نفقه زن و ... می داند و آن قیومیت و به تعبیری ...

امام در مصاحبه هایشان در فرانسه حجاب بلوز و شلوار (یا بلوز و دامن) و روسری را برای خانم ها کافی دانسته اند ولی چرا آنچه که در جامعه ایران بعد از ...

امام(س) حدود حجاب را در آثار خ شاه و کسانی که با پول شاه خریده شده اند، چنان موضوع آزادی زن را برای مردم مشتبه کرده اند که خیال می کنند فقط اسلام ... مردم مشتبه کرده اند که خیال می کنند فقط اسلام آمده است که زن را خانه نشین کند. چرا با درس خواندن زن مخالف باشیم؟ چرا ... اسلام آمده است که زن را خانه نشین کند. چرا با درس خواندن زن مخالف باشیم؟ چرا با کارکردن زن مخالف باشیم؟ چرا زن نتواند ... نشین کند. چرا با درس خواندن زن مخالف باشیم؟ چرا با کارکردن زن مخالف باشیم؟ چرا زن نتواند کارهای دولتی انجام دهد؟ چرا با ... خواندن زن مخالف باشیم؟ چرا با کارکردن زن مخالف باشیم؟ چرا زن نتواند کارهای دولتی انجام دهد؟ چرا با مسافرت کردن زن ...

گویا فقها در مورد حجاب زنان عشایر و روستایی (مثلا زنان قشقایی) به علت عرف روستایی و آداب و رسوم سنتی و بی تاثیر بودن امر به معروف و نهی از منکر قائل ...

حجاب (پوشش) تمام بدن و سر به جز دست ها تا مچ و صورت، تکلیف هر زن مسلمان است و از این حکم اسلامی، هیچ زنی چه شهری و چه ... مچ و صورت، تکلیف هر زن مسلمان است و از این حکم اسلامی، هیچ زنی چه شهری و چه روستایی و عشایری استثنا نشده است و فقهای ... اند.مطلب دیگری که در کتاب های فقهی مطرح است، حدود نگاه زن و مرد به یکدیگر است. یکی از مسائل آن این است که مرد نمی ... به یکدیگر است. یکی از مسائل آن این است که مرد نمی تواند به زن ها در غیر محارم خویش، به جز صورت و دست ها تا مچ نگاه کند ... از نظر شهوانی باشد. برای این حکم دو جهت وجود دارد؛ یکی حفظ زن و مرد از مسائل شهوانی و برقراری روابط سالم بین آنها و ...

اگر زنی دارای هوش بیشتری نسبت به مرد باشد چرا دارای ولایت بر او نباشد؟

ولایت فرد بر دیگری، پیرو دلیل جعل و نصب الهی برگردد و خداوند است که برای پدر نسبت به فرزند صغیر ولایت قرار داده است یا به حاکم اسلامی (پیغمبر ، ... به این مصالح و مفاسد نارساست.4- آنچه در مورد عدم ولایت زن بر مرد، در فقه مطرح است، نبود دلیل جعل ولایت است و در ... دلیل جعل ولایت است و در برخی روایات نیز نفی ولایت قضا بر زن شده است (من لایحضره الفقیه، ج4، ص354) که نیاز به بحث و ... نیاز به بحث و بررسی دارد.و اما اینکه دلیل عدم ولایت برای زن میزان بهرۀ هوشی وی باشد که اگر زنی دارای هوش بیشتر بر مرد ... دلیل عدم ولایت برای زن میزان بهرۀ هوشی وی باشد که اگر زنی دارای هوش بیشتر بر مرد بود، بتواند بر مرد ولایت داشته ...

دیدگاه امام درباره مجازات سنگسار، اعدام و قطع دست چیست؟

احکام جزایی و حدود اسلام، رحمت از پاسخ به یک پرسش می باشد، ولی به اختصار می گوییم که حد زنا (تازیانه یا سنگسار) وقتی جاری می شود که اثبات شود و ... دهند؛ چنین اتفاقی بسیار نادر می باشد و برای تحقق آن، باید زن و مردی تمامی پرده های حیا و عفت را دریده باشند و در دید ... و عفت را دریده باشند و در دید عموم مردم به چنین کاری دست بزنند تا چهار مرد عادل آن را مشاهده کرده و شهادت دهند. آیا ... بیفتد که ثابت بشود یک جنایتی از قبیل مثلا فرض بفرمایید «زنا» که چهار نفر عادل شهادت بدهد که من دیدم «کالمیل فی ... می خواهد خود را از گناه برهاند و با مجازات پاک شود چنان که زنی در زمان رسول خدا(ص) چهار مرتبه اقرار کرد و هر چه پیامبر ...

نظر امام در مورد ازدواج دختر زیر هیجده سال و به خصوص دختر زیر نه سال چیست؟ به نظر من که انسان قبل از هجده سالگی کودک محسوب می شود و نمی تواند نسبت به ...

برای اطلاع و آشنایی پرسش کننده باشد.2ـ برای انجام رضایت به ازدواج، باید دو طرف عقد (مرد و زن) بالغ و رشید باشند، بنابراین اگر دختر دارای رشد نیست نمی ...

برخی امور بدون آن که مفسده ای داشته باشند در میان مردم رایج و تبدیل به عرف شده است و نهی آن توسط فقها توسط عموم نادیده گرفته می شود( نظیر موسیقی ...

توجه به مطالب و نکات زیر می تو ندارد. بله، غنا (آواز غنایی بدون موسیقی) در مجالس عروسی زنانه، به شرط آن که آواز خوان زن باشد و شنونده ها هم نیز ... بدون موسیقی) در مجالس عروسی زنانه، به شرط آن که آواز خوان زن باشد و شنونده ها هم نیز زنها باشند نه مردان (چه محارم و ... زنانه، به شرط آن که آواز خوان زن باشد و شنونده ها هم نیز زنها باشند نه مردان (چه محارم و چه غیر محارم) جایز است. ...

معروف است که ورود به اسلام آزادانه است. اما اگر کسی اگر بخواهد دیگر مسلمان نباشد، مرتد خواهد بود و حکم آن نیز مرگ است. آیا این حکم منطقی و صحیح است؟ ...

در قلمرو حقوق و آزادی های مذهب اسلامش ظاهراً قبول نمی شود و اگر مرد باشد به قتل می رسد. و زن مرتد ولو این که فطری باشد به قتل نمی رسد، بلکه به زندان ... و زن مرتد ولو این که فطری باشد به قتل نمی رسد، بلکه به زندان ابد می افتد و در اوقات نمازها زده می شود و در معیشت به ... گرفته می شود و توبه اش قبول می شود، پس اگر توبه نماید از زندان بیرون آورده می شود. و مرد مرتد ملّی توبه داده می شود، ...