تعداد 5610 مورد یافت شد

امام خمینی(س) و احیای شخصیت زن مسلمان در اسلام

امام خمینی(س) و احیای شخصیت زن مسلمان در اسلام محمد رسول دریایی خلاصه مقاله در ... رسول دریایی خلاصه مقاله در جاهلیت، اعراب برای زنان ارزش و مقامی قائل نبودند، چنانکه آیات قرآنی مؤید این ... نبودند، چنانکه آیات قرآنی مؤید این معنی است و وضع ناهنجار زن در جامعۀ جزیرة العرب و رفتار نامردمی مردان را با زنان، به ... زن در جامعۀ جزیرة العرب و رفتار نامردمی مردان را با زنان، به روشنی تصویر می کند. [آیۀ 58 سورۀ نحل] زن ستیزی ... را با زنان، به روشنی تصویر می کند. [آیۀ 58 سورۀ نحل] زن ستیزی اعراب جاهلی موجبی از انگیزه ها بود که رسول خدا(ص) ...

قسم و نشوز و شقاق

‏‏قسم و نشوز و شقاق‏‏ ‏ به آن واجب است اگرچه حق‏‎ ‎‏زوج اعظم است. و از حق او بر زن این است که زن او را اطاعت کند و نافرمانی او را ننماید‏‎ ... است اگرچه حق‏‎ ‎‏زوج اعظم است. و از حق او بر زن این است که زن او را اطاعت کند و نافرمانی او را ننماید‏‎ ‎‏و از خانه اش ... و تفصیل این به محل خودش‏‎ ‎‏موکول می باشد. و اما حق زن بر شوهر این است که او را سیر کند و او را بپوشاند و اگر ... زن بر شوهر این است که او را سیر کند و او را بپوشاند و اگر زن‏‎ ‎‏نادانی کرد او را ببخشد و صورت را برای او زشت نکند، ... تفصیل این به محل خودش موکول است.‏ ‏‏مسأله 1 ـ ‏‏کسی که یک زن دارد این زن بر مرد حق بیتوته کردن و همخوابگی هر شب‏‎ ‎‏را ...

نفقه زن

‏‏نفقه ها‏ ‏‏نفقه فقط ب واجب می شود: زوجیت، قرابت و ملک.‏ ‏‏مسأله 1 ـ ‏‏وقتی نفقۀ زن بر شوهر واجب است که زن دائمی باشد ـ پس زن انقطاعی‏‎ ... و ملک.‏ ‏‏مسأله 1 ـ ‏‏وقتی نفقۀ زن بر شوهر واجب است که زن دائمی باشد ـ پس زن انقطاعی‏‎ ‎‏نفقه ندارد ـ و در آن چیزی ... 1 ـ ‏‏وقتی نفقۀ زن بر شوهر واجب است که زن دائمی باشد ـ پس زن انقطاعی‏‎ ‎‏نفقه ندارد ـ و در آن چیزی که اطاعت او از شوهر ... چیزی که اطاعت او از شوهر واجب است، مطیع شوهر باشد ـ پس‏‎ ‎‏زن ناشزه نفقه ندارد ـ و بین زن مسلمان و زن ذمّی فرقی ... است، مطیع شوهر باشد ـ پس‏‎ ‎‏زن ناشزه نفقه ندارد ـ و بین زن مسلمان و زن ذمّی فرقی نیست.‏ ‏‏مسأله 2 ـ ‏‏اگر ناشزه شود ...

وظیفه زنی که شوهرش با حج واجب رفتن او مخالفت می کند، چیست؟

توضیحات کارشناس: بر پایه اصول انسانی و احکام شرعی هر یک از زن و شوهر به واسطه پیوند ازدواج حقوقی بر عهده یکدیگر پیدا ... و برخی با شرط ضمن عقد چاره‌پذیر است. یکی از حقوق شوهر بر زن، آن است که بیرون رفتن وی از منزل اجازه شوهر باشد. از ... وی از منزل اجازه شوهر باشد. از طرفی این امکان نیز برای زن وجود دارد که هنگام ازدواج پیش بینی و دور اندیشی نموده و ... برای شوهر در نظر گزفته است منحصرا برای مواردی است که خروج زن از خانه، برای انجام کار غیرواجب باشد. پس خانمی که مستطیع ... نیاز به اجازه شوهر ندارد و از این حیث استطاعت طریقی برای زن منتفی نمی‌باشد؛ و بر شوهر جایز نیست که از مسافرت زن برای ...

مجله خردسال 285 صفحه 8

فرشته ها ما می خواستیم با ماش دایی عباس به گردش برویم . پدرم جلو نشست . من و مادر و زن دایی حسین ، پشت نشستیم . من نشسته بودم کنار پنجره اما ... حسین ، پشت نشستیم . من نشسته بودم کنار پنجره اما حسین بغل زن دایی بود . او می خواست بیاید کنار پنجرهی من گفتم : « نمی ... بیایی . من می خواهم این جا بنشینم ! » حسین نق می زد و بغل زن دایی نمی ماند . من از پنجره بیرون را تماشا میکردم. مادرم ... کرد و گفت : « این طوری که من نمی توانم رانندگی کنم . » زن دایی از دست حسین عصبانی شده بود مادرم حسین را بغل کرد . ... دست حسین عصبانی شده بود مادرم حسین را بغل کرد . من ترسیدم زن دایی با او دعوا کند ، زود رفتم آن طرف و حسین آمد این طرف ...

وارث خصوصیات انبیاء

فردا همچو زنی متولد می شود؛ زنی که‏‎ ‎‏تمام خاصه های انبیا در اوست. ... همچو زنی متولد می شود؛ زنی که‏‎ ‎‏تمام خاصه های انبیا در اوست. زنی که اگر مرد بود، ... زنی متولد می شود؛ زنی که‏‎ ‎‏تمام خاصه های انبیا در اوست. زنی که اگر مرد بود، نبی بود؛ زنی که اگر مرد بود، به جای‏‎ ... خاصه های انبیا در اوست. زنی که اگر مرد بود، نبی بود؛ زنی که اگر مرد بود، به جای‏‎ ‎‏رسول الله بود. پس، فردا روز ... زنی که اگر مرد بود، به جای‏‎ ‎‏رسول الله بود. پس، فردا روز زن است؛ تمام حیثیت زن و تمام شخصیت زن فردا موجود‏‎ ...

جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری ا را در موضوعات گوناگون تهیه و استخراج نمودند. کتاب «جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س)» دفتر هشتم از آثار موضوعی تبیان ... مجموعه فرمایشها و پیامهای گرانقدر آن حضرت با سرفصلهای کلی زنان بزرگ عالم، جایگاه حقوق زن در نظام اسلامی، نقش خانواده و ... آن حضرت با سرفصلهای کلی زنان بزرگ عالم، جایگاه حقوق زن در نظام اسلامی، نقش خانواده و زنان در تربیت انسانها، نقش ... بزرگ عالم، جایگاه حقوق زن در نظام اسلامی، نقش خانواده و زنان در تربیت انسانها، نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی، ... در نظام اسلامی، نقش خانواده و زنان در تربیت انسانها، نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی، زنان و دفاع مقدس، و جنایات و ...

زن و مسائل اجتماعی و سیاسی از نگاه مبانی اجتهادی

زن و مسائل اجتماعی و سیاسی از نگاه مبانی اجتهادی حضرت آیت ... اجتهادی حضرت آیت الله جناتی قبل از آغاز بحث در مورد زن و مسائل اجتماعی ـ سیاسی از نگاه مبانی اجتهادی، به مناسبت ... و مورخان را بر آن داشته تا هر یک، از نگاهی دربارۀ زندگی آن حضرت بیندیشند، بگویند، بنویسند و قلمفرسایی کنند؛ ... ـ منحصر به ویژگیها و امور ظاهری مانند صبر و قناعت در زندگی، همسری شایسته، مادری مهربان برای فرزندان و دختر خوبی ... صبر و قناعت در زندگی، همسری شایسته، مادری مهربان برای فرزندان و دختر خوبی برای پدر نبوده است، بلکه وی سراپا خارق ...

مهر

‏‏مهر‏ ‏‏و به آن «صداق» مانند شراب و‏‎ ‎‏خوک، عقد صحیح است ولی مهر باطل است؛ پس زن چیزی را با عقد مالک نمی شود، ولی با‏‎ ‎‏دخول، مستحق ... را مثلاً مهر قرار دهد، مهر باطل می شود، نه عقد. و برای زن‏‎ ‎‏با دخول به او، مهرالمثل ثابت است، البته تعیینی که در ... نمی باشد. پس مشاهدۀ چیز حاضر کفایت می کند؛ اگرچه کیل یا وزن‏‎ ‎‏یا تعداد یا ذرع آن را نداند مانند یک کپّه گندم و یک ... 4 ـ ‏‏ذکر مهر در صحت عقد دائم شرط نیست، پس اگر زنی را عقد کند و اصلاً‏‎ ‎‏مهری برایش ذکر نکند عقد صحیح است، ... به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفویض بضع» گفته می شود و به زنی که‏‎ ‎‏مهری در عقدش ذکر نشده، «مفوّضة البضع» گفته می ...

رقص زن برای زن و مرد برای مرد تقریباً در بسیاری از مجالس عروسی صورت می گیرد. با توج به این که این امر صرفاً برای شادی است و مفسده ای نیز ندارد، حکم ...

حضرت امام(ره) معتقدند که رقص د چنان که در سؤال نیز چنین فرض شده است، حرام نمی باشد چه رقص زن در برابر زنان دیگر و چه رقص مرد برای مردها. البته می ... نیز چنین فرض شده است، حرام نمی باشد چه رقص زن در برابر زنان دیگر و چه رقص مرد برای مردها. البته می فرمایند که برای ... که برای مؤمن سزاوار است که از لهو اجتناب نماید.س: رقص زن برای زن بدون وجود نامحرم در مجالس عروسی، میهمانی ها و ... برای مؤمن سزاوار است که از لهو اجتناب نماید.س: رقص زن برای زن بدون وجود نامحرم در مجالس عروسی، میهمانی ها و پارتی ها چه ... دارد و تا چه حدّ جایز است؟ج: بسمه تعالی، در مجلس عروسی زنانه با اجتناب از محرمات خارجی مانع ندارد. (فایل استفتائات، ...

صفحه 11 از 561 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >