تعداد 15 مورد یافت شد

به فهیمه نگویید فردا مرا عمل مى ‏کنند

شبى که به من اطلاع دادند قرار است صبح فردا امام را براى عمل ...

روزی هفت بار ادوکلن می‏‏ زدند

امام روزی هفت بار ادوکلن مصرف می‏‏ کنند. چون بین دو نماز ...

خدا را قادر نمی‏ دانید؟

یک روزی راجع به معراج حضرت رسول از امام سؤال کردم. بعد از ...

آقا شهریه نمی‏ گرفتند

امام در جوانی طلبه ‏ای بودند که با یک مقدار پول که از ارث ...

بعد از نماز دیگر نمی‏ خوابند

من تا یادم هست زمان مطالعه امام از زمان تفریح و کار ایشان ...

شما هم همین کار را بکنید

امام به جهت تمیزی که دارند دمپایی های مختلفی دارند؛ یعنی پنج ...

زدند روى دست من

وقتى که بچه بودم نانم را داخل کاسه ماست زدم و خوردم. همین که ...

بیا با هم صحبت کنیم

یک وقت یکی از آشنایان به منزل آمد و چون نسبت به مسأله ‏ای ...

این لباس هیچ عیبی ندارد

من پیراهنی از امام دیدم که به ایشان گفتم خوب است بدهم ...

یک‏ بار ندیدیم مهمانی بروند

امام کلاً برنامه زندگیشان وفق نمی ‏داد با آقایانی که در زمان ...

صفحه 1 از 2 1 | 2