تعداد 5 مورد یافت شد

سه رکن اخلاقی سیاست در اندیشه امام خمینی (س)

با اصالت بخشیدن به اخلاق و با اعتقاد به آموزۀ یگانگی اخلاق و ...

شرایط کاندیدای اصلح از دید امام خمینی(س)

با توجه به اهمیت جایگاه مجلس در اندیشه حضرت امام (س) و تأثیر ...

دیدگاه های حضرت امام (س) درباره سیاست خارجی

در حالی که روایت‌ها و کنش‌های مختلفی درباره آینده مذاکرات ...

مفاهیم کلیدی در مردم­ شناسی امام خمینی(س)

1. رهبری دل­ها رهبران الهی پیش از فتح شهرها و کشورها، دل ها ...