تعداد 2 مورد یافت شد

تحلیلی بر استمرار سیاست خارجی امام(س) در متن سخنان مقام معظم رهبری خطاب به سران شرکت کننده در شانزدهمین اجلاس جنش عدم تعهد

آزادی و رهایی از قید و بندهایی خمینی(س)، در آغاز شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد و در قالب سخنان مقام معظم رهبری خطاب به سران جنبش عدم تعهد، چراغ راهی ... ابعاد هدایت بخش آن است.مقام معظم رهبری در آغاز این اجلاس سخنان خود را با گفتن این حقیقت آغاز فرمود که: «انسان ها با ... با وجود سختی های موجود، امیدوار کننده و ثمربخش است.از این سخنان چنین بر می آید که مداخله در امور کشورها، وابسته کردن ... عضو جنبش عدم تعهد نیست؛ همچنان که امام خمینی در بخشی از سخنان خود در مورد روابط ایران با آمریکا و بقیه کشورها ... تلویزیون سراسری ایتالیا.آیت الله خامنه ای در بخشی دیگر از سخنان خویش، از ساختار غیرقانونی شورای امنیت انتقاد نموده و ...

ضرورت توسعه فرهنگی جنبش عدم تعهد مبتنی بر رهنمودهای حضرت امام در گفتگو با مارتی ناتالگاوا

وزیر امورخارجه اندونزی در مصاح فردای این جنبش صحبت کنیم.وزیر امور خارجه اندونزی در ابتدای سخنان خود، رویکرد عدم تعهد را عامل اتحاد کشورهای آسیایی و ...