تعداد 4 مورد یافت شد

دانشگاه چراغ هدایت

سلام بر دانش و دانشگاه و دانشگ و فضیلت میباشند. سلام بر جوانان برومندی که با سلاح علم در سرفرازی و اعتلای کشور عزیز اسلامی کوشا، و در رسیدن به هدفهای ...

پیشتازان نهضت اسلامی

سلامت و سعادت جنابعالی را از‏‎ اسلامی به وظایف‏‎ ‎‏خطیر خود عمل کرده و می کنید و مایۀ سرفرازی حوزه های علمیه هستید و قطع عذر‏‎ ‎‏کسانی که در این ...

صبوری در راه حق

پیام شما دانشجویان عزیز رسید. شما جوانان برومند و از شجاعت‏‎ ‎‏و شهامتتان احساس غرور و سرفرازی می کنم. امید من در این نهضت اسلامی شما‏‎ ‎‏جوانان ...

مصالح اسلامی مقدم بر منفعت شخصی یا گروهی

من با کمال مباهات از رشد سیاسی و سرافرازی از نبوغ شما به سوی دار رحمت حق کوچ می کنم. سرفرازی و مباهات آن گاه به حد کمال خواهد رسید که در انتخابات ...