تعداد 20 مورد یافت شد

مجله کودک 178 صفحه 3

مسابقۀ هفتگی سرمقاله نویسی اینجا اولین جایی از مجله است که دیده می شود. ... این است که از اولین شماره مجله در ماه تیر شما نویسنده سرمقاله هر شمارۀ مجلۀ خودتان هستید. این یک مسابقه بزرگ است ... بزرگ است هر هفته یک مسابقه! موضوع هر شماره از ما، نوشتن سرمقاله با شما از بین سرمقاله هایی که شما برای هر شماره برای ... مسابقه! موضوع هر شماره از ما، نوشتن سرمقاله با شما از بین سرمقاله هایی که شما برای هر شماره برای ما می فرستید یکی ... شود و به عنوان سرمقالۀ آن شماره چاپ می شود. یادتان باشد که سرمقاله های دوست نباید از حدود 300 کلمه بیشتر باشد معمولا در ...

مجله کودک 184 صفحه 3

مسابقه سرمقالۀ شماره 195 1384) از همین حالا قلم بردارید و مشغول نوشتن شوید. منتظر سرمقاله­های شما هستیم . سرمقاله شماره 195 این مجله را که ... بردارید و مشغول نوشتن شوید. منتظر سرمقاله­های شما هستیم . سرمقاله شماره 195 این مجله را که پنج­شنبه 13 مرداد ماه منتشر ... برای ما بفرستید. حتماً روی پاکت بنویسید: «مربوط به مسابقۀ سرمقاله 195». اگر برنده شوید ، جایزه­ای به عنوان یادگاری ... که روی پاکت آن­ها نوشته نشده باشد: «مربوط به مسابقه سرمقاله 195»، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 2-سرمقاله­هایتان ... «مربوط به مسابقه سرمقاله 195»، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 2-سرمقاله­هایتان نباید از حدود 300 کلمه بیشتر باشد. ...

مجله کودک 186 صفحه 3

مسابقه سرمقالۀ شماره 197 (پن همین حالا قلم بردارید و مشغول نوشتن شوید.منتظر سرمقاله­های شما هستیم. سرمقالۀ شمارۀ 197 این مجله را که ... که روی پاکت آن­ها نوشته نشده باشد: «مربوط یه مسابقۀ سرمقاله 197» ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 2- سرمقاله­هایتان ... یه مسابقۀ سرمقاله 197» ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 2- سرمقاله­هایتان نباید از حدود 300 کلمه بیشتر باشد. یک روز ...

مجله کودک 187 صفحه 3

تولدتان مبارک همین حالا قلم بردارید و شروع به نوشتن کنید. منتظر سرمقاله­های شما هستیم.سرمقالۀ شمارۀ 198 این مجله را که ... نامه­هایی که روی پاکتشان نوشته نشده باشد «مربوط به مسابقۀ سرمقاله 198» ترتیب اثر داده نخواهد شد . 2-سرمقاله­هایتان ... «مربوط به مسابقۀ سرمقاله 198» ترتیب اثر داده نخواهد شد . 2-سرمقاله­هایتان نباید از حدود 300 کلمه بیشتر ...

مجله کودک 420 صفحه 10

راه رفتن روی لبه تیغ قسمت اول شماره از فصلنامه بچه ها گل آقا روی دکه است. این نشریه در سرمقاله خود خبر از کشف قانونی جدید توسط برو بچه هایش می دهد، ...

مجله کودک 81 صفحه 22

لبخند دوست روزنامه دیواری خانوادۀ ما سرمقاله چقدر بد است که آدم زود قضاوت کند! احتمالاً وقایع ...

مجله کودک 199 صفحه 3

سرمقاله برگزیده این شماره : از حرا تا بعثت دوست دارم از ...

مجله کودک 78 صفحه 22

لبخند دوست روزنامه دیواری خانة ما سر مقاله امروز اتفاقات ...

مجله کودک 256 صفحه 3

ویژه مشترکین مجله تولد دوستان : فهیمه رمضانخانی- حمیدرضا سپهر سر ملاقه به جای سرمقاله ! یک لیوان سلام خنک ، یک کیلو سلام آبدار ، یه بغل ...

مجله کودک 194 صفحه 40

سرمقاله برگزیده شماره 193: « بهشت زیر پای اوست » شاید هیچوقت ...

صفحه 1 از 2 1 | 2