تعداد 10 مورد یافت شد

واکنش هوشمندانه امام خمینی در برابر دروغ پردازی های رژیم شاه

پس از آزادی حضرت امام از حصر د در گزارش خود از عصبانیت امام و واکنش تند او در برابر سرمقاله روزنامه اطلاعات چنین خبر داده است: بعدازظهر روز ... سه شنبه 18/1/43 اطلاعات را به دست ایشان مى دهند تا مندرجات سرمقاله آن را که قسمتى از آن مربوط به روحانیون بوده بخواند. ... روحانیت را در راه رویارویى با توطئه رژیم شاه که به وسیله سرمقاله 18 فروردین روزنامه اطلاعات، دنبال مى شد، به کار ... وعاظ و گویندگان روحانى خواست در منابر و در ضمن سخنرانى ها، سرمقاله یادشده را تکذیب کنند و مدیر مسئول آن روزنامه را به ... را تکذیب کنند و مدیر مسئول آن روزنامه را به جرم درج چنین سرمقاله اى مورد نکوهش قرار دهند. 2ـ بى درنگ نماینده اى به ...

اعتراض امام به سرمقاله توهین آمیز روزنامه اطلاعات درباره روحانیت

رژیم شاه سخت کوشش می ‏کرد اختل ساواک در گزارش خود از عصبانیت امام و واکنش تند او در برابر سرمقاله روزنامه اطلاعات چنین خبر داده است: بعدازظهر روز ... شنبه ۴۳/۱/۱۸ اطلاعات را به دست ایشان می‏ دهند تا مندرجات سرمقاله آن را که قسمتی از آن مربوط به روحانیون بوده بخواند. ... روحانیت را در راه رویارویی با توطئه رژیم شاه که به وسیله سرمقاله ۱۸ فروردین روزنامه اطلاعات، دنبال می‏ شد، به کار ... و گویندگان روحانی خواست در منابر و در ضمن سخنرانی‏ ها، سرمقاله یاد شده را تکذیب کنند و مدیر مسئول آن روزنامه را به ... را تکذیب کنند و مدیر مسئول آن روزنامه را به جرم درج چنین سرمقاله ‏ای مورد نکوهش قرار دهند. ۲ـ بی‏ درنگ نماینده ‏ای ...

نطق حماسی امام پس از آزادی از زندان

در روزهای اندوهباری که امام خم دولت خوب شما آقایان، ملت ایران، روزنامه اطلاعات را، سرمقاله روزنامه اطلاعات سه شنبه را، سه شنبه 18 فروردین را ... بگویید ببخشید، چه و چه؛ از این حرفها، یک شرح مفصلی؛ و من سرمقاله ام حاضر است. سرمقاله را به آن آقا نشان داده بود که ... چه؛ از این حرفها، یک شرح مفصلی؛ و من سرمقاله ام حاضر است. سرمقاله را به آن آقا نشان داده بود که من این را نوشته ام، ...

آقا! من به شما نصیحت می کنم؛ ای آقای شاه! ای جناب شاه!

ماه محرم ۱۳۴۲ که مصادف با خردا کذب روزنامه ها مبنی بر تفاهم ایشان با رژیم می فرماید: در سرمقاله نوشته بودند که با روحانیت تفاهم شده و روحانیون با ...

بررسی قیام 15 خرداد در گاهنامه الکترونیکی نقطه عطف

در آستانه سالروز قیام 15 خرداد نقطه عطف بر روی پرتال امام خمینی(س) قرار گرفته است. سرمقاله این گاهنامه اختصاص به بازانتشار متن سخنرانی حضرت ...

آقا! من به شما نصیحت می کنم؛ ای آقای شاه! ای جناب شاه!

ماه محرم 1342 که مصادف با خردا کذب روزنامه ها مبنی بر تفاهم ایشان با رژیم می فرماید: در سرمقاله نوشته بودند که با روحانیت تفاهم شده و روحانیون با ...

تحلیل جامع حضرت امام از قیام 15 خرداد پس از آزادی از زندان

در روزهاى اندوهبارى که امام خم دولت خوب شما آقایان، ملت ایران، روزنامه اطلاعات را، سرمقاله روزنامه اطلاعات سه شنبه را، سه شنبه 18 فروردین را ... بگویید ببخشید، چه و چه؛ از این حرفها، یک شرح مفصلى؛ و من سرمقاله ام حاضر است. سرمقاله را به آن آقا نشان داده بود که ... چه؛ از این حرفها، یک شرح مفصلى؛ و من سرمقاله ام حاضر است. سرمقاله را به آن آقا نشان داده بود که من این را نوشته ام، ...

سخنرانی تاریخی امام پس از آزادی از حصر: خمینى را اگر دار بزنند تفاهم نخواهد کرد

از نیمه شب 15/ خرداد/1342 که د در این روزنامه کثیف اطّلاعات، تحت عنوان «اتّحاد مقدّس»، در سرمقاله نوشته بودند که با روحانیت تفاهم شده و روحانیون با ...

امام خمینی خطاب به رژیم طاغوت:اسلام و مراجع عالیقدر اسلام در اعلا مرتبۀ تمدن هستند

در روزهای اندوهباری که امام خم بگویید ببخشید، چه و چه؛ از این حرفها، یک شرح مفصلی؛ و من سرمقاله ام حاضر است. سرمقاله را به آن آقا نشان داده بود که ... چه؛ از این حرفها، یک شرح مفصلی؛ و من سرمقاله ام حاضر است. سرمقاله را به آن آقا نشان داده بود که من این را نوشته ام، ...

ماجرای پیشنهاد تحریم روزنامه اطلاعات و مخالفت امام

از نیمه شب 15/ خرداد/1342 که د در این روزنامۀ کثیف اطّلاعات، تحت عنوان «اتّحاد مقدّس»، در سرمقاله نوشته بودند که با روحانیت تفاهم شده و روحانیون با ...