تعداد 6 مورد یافت شد

مراد از وطن، احکام و اقسام آن (سوالهای 2609ـ2680)

‏‏مراد از وطن، احکام و اقسام آن‏ ‏‏[سؤال 2609]‏‏ ‏ ‏ ...

مراد از وطن، احکام و اقسام آن (سوالهای 2681ـ2753)

‏‏[سؤال 2681]‏ ‏‏2. آنچه قبل از توسعۀ خارق العاده ...

حکم تردید در اعراض از وطن

‏‏حکم تردید در اعراض از وطن‏ ‏‏[سؤال 2793]‏‏ ‏ ‏ ...

شرایط صحّت و وجوب روزه

‏‏شرایط صحّت و وجوب روزه‏ ‏‏[سؤال 3554]‏‏ ‏ ‏ ‏‏----> ...

بلاد کبیره (سؤالهای 1960ـ2049)

‏‏[سؤال 1960]‏‏ ‏ ‏ ‏‏----> 7403‏ ‏‏2. در صورتی که ...

حکم نماز و روزه افراد راننده

‏‏حکم نماز و روزه افراد راننده‏ ‏‏[سؤال 2273]‏‏ ‏ ‏ ...