تعداد 3469 مورد یافت شد

امام خمینی رحمه الله و مکتب ائتلافی اخلاق

امام خمینی رحمه الله و مکتب ائ و کتاب ارزندۀ احیاء علوم الدین امام محمّد غزالی، کیمیای سعادت و متمّم و مکمّل آن در فرهنگ تشیّع، محجّة البیضاء فیض ... این معلمان، تاریخ انسانی را در پرورش ذهنیت عقلانی و تحصیل سعادت و باروری اخلاق، محفوظ داشته و بارور نموده ... است که نفس، شایستگی آن را دارد و به آن وسیله می تواند به سعادت دسترسی پیدا کند. (مقصود، سعادت واقعی است، نه آنچه ... و به آن وسیله می تواند به سعادت دسترسی پیدا کند. (مقصود، سعادت واقعی است، نه آنچه عامّۀ مردم آن را سعادت تصور می ... کند. (مقصود، سعادت واقعی است، نه آنچه عامّۀ مردم آن را سعادت تصور می کنند) خیرهای خارجی به آدمی کمک می کنند، ولی ...

عرفان متعهد

عرفان متعهد محمد قدسی هست و سرمایه سالاریند و تنها آنها هستند که تا آخرین نفس برای سعادت جاودانه انسان به رزم بی امان خویش ادامه خواهند داد و ... تواند رهایی و نیک بختی انسان، آرمانش شمرده شود که رهایی و سعادت انسان ضرورتاً از مبانی و ارکان اعتقادات آن نشأت گیرد. ... تصرف خدا بدانند و در همه کارها خدا را شاهد و ناظر ببینند و سعادت جاودانه را در خشنودی او خلاصه کنند، به نحوی که هیچ چیز ... انقطاع کامل الی الله نهفته است و اگر کسی بدان دست یافت به سعادت بزرگی نائل شده است»[34] «چون در قلب ریشۀ ... خود احساس نمی کند، از این روی «خودپسندی، مانع از کسب سعادت می باشد زیرا شخص از خود راضی تصور می کند سعادت را بدست ...

اندیشه اخلاقی امام خمینی رحمة الله در پرتو قرآن

از قدما و متأخرین، اخلاق را رسیدن به ‎ ‎سعادت و کمال واقعی انسان دانسته، آن را سرمایه تعالی و تکامل ... ‎ ‎انسان را قوی می‌کند و او را به قله سعادت می‌رساند. صبر عبارت است از: استواری ... آیه‌ای ‎ ‎که شما خواندید، آنچه میزان سعادت است همین است که انسان مؤمن باشد و ‎ ‎صبر ... ‎می‌کنید و به حق وادار می‌کنید، شما سعادتمندید.‎[14]‎ پس، یکی از صفات الهی ... پس، یکی از صفات الهی که می‌تواند در سعادت انسان دخیل باشد صبر و توصیه ‎ ‎آن به ...

غایت اصلی حکومت از دیدگاه امام خمینی (س)

همان گونه که در غایت خلقت انسا را متذکر شده اند. ایشان هرچند در باب رسالت اصلی حکومت، که سعادت باشد، به طور مستقیم کمتر سخن به میان آورده اند، لیکن ... اند، لیکن از غایت خلقت و قرب الهی و هدف بعثت و کمال و سعادت بسیار سخن گفته اند که این دیدگاه ایشان را نمی توان از ... فرماید: «سالک در هر مقامی غایت حقیقی او حصول کمال و سعادت است، پس در حقیقت غایت استعاذه برای سالک، حصول آن کمال ... پس در حقیقت غایت استعاذه برای سالک، حصول آن کمال مترقّب و سعادت مطلوبه است و غایه الغایات و منتهی الطّلبات، حق تعالی ـ ... (امام خمینی، 1370، ص 233ـ234). سالک حقیقی کسی است که طریق سعادت را طی نموده و به مقامات اکمل انسانی بار یافته است. ...

نظر امام خمینی(س) درباره اجبار در رساندن مردم به سعادت

در پی بالا گرفتن بحث های مربوط واسعه دارى، از این رحمت واسعه استفاده کن. طریق وصول به سعادت را باز نموده و چاه را از راه روشن فرموده. تو خود به ... شوى، رحمت را چه نقصانى است؟ اگر ممکن بود طریق خیر و سعادت را به مردم به طور دیگر نشان بدهند، مى‏ دادند، به ... به موجب وسعت رحمت؛ و اگر ممکن بود اکراهاً مردم را به سعادت برسانند مى‏ رساندند؛ لکن هیهات! راه آخرت راهى است ... راهى است که جز با قدم اختیار نمى ‏توان آن را پیمود؛ سعادت با زور حاصل نشود؛ فضیلت و عمل صالح بدون اختیارْ فضیلت ...

بررسی تطبیقی سعادت و شقاوت از دیدگاه ابن سینا و امام خمینی(س)

پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تطبیقی سعادت و شقاوت از دیدگاه ابن سینا و امام خمینی(س)» به ... فارابی ، ابن سینا و کانت - مقاله 3- نقش تعلیم و تربیت در سعادت و شقاوت از نظر محقق خراسانی و امام خمینی(ره) - ... نظر محقق خراسانی و امام خمینی(ره) - مقاله 4- بررسی تطبیقی سعادت و شقاوت از دیدگاه ابن سینا و امام خمینی(س) - پایان ...

معانی سعادت و شقاوت

‏‏معانی سعادت و شقاوت‏ ‏‏ ‏ ‏‏معنای اولّ ... سعادت و شقاوت‏ ‏‏ ‏ ‏‏معنای اولّ سعادت‏ ‏‏معنای دوّم سعادت‏ ‏‏معنای ... اولّ سعادت‏ ‏‏معنای دوّم سعادت‏ ‏‏معنای سوّم‏‎ ... دوّم سعادت‏ ‏‏معنای سوّم‏‎ ‎‏سعادت‏ ‏‏سعادت و شقاوت‏‎ ... سوّم‏‎ ‎‏سعادت‏ ‏‏سعادت و شقاوت‏‎ ‎‏نتیجۀ عمل ...

امام(س) روحیه خودباوری را در ما احیا کرد

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ن در پیشگاه خداوند بود. * دین و رسالت انبیا و اسلام برای سعادت مردم است. طبعاً همانگونه که پیغمبر اکرم(ص) و ائمه ... و سایر انبیا و اولیا در رسالت خود هدفی جز خدمت و تأمین سعادت مردم نداشتند، حضرت امام(س) نیز به عنوان وارث تمام ... نیز به عنوان وارث تمام خوبان روزگار، تمام آرمان و هدفش سعادت مردم بود. اگر نهضت را آغاز کردند و اگر با شاه و رژیم ... مدت مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی تلاش کردند، همه برای سعادت مردم بود. رنج امام(س) رنج مردم بود، درد امام(س) درد ... بیند، پیغمبر اکرم(ص) از کسی اجر و مزد نمی خواهد و همه هدفش سعادت مردم است. بنابراین امام(س) و نهضت امام(س) صرفاً برای ...

امام به آقای محمدعلی سعادت بهبهانی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام به آقای محمدعلی سعادت بهبهانی در امور حسبیه و شرعیه اجازه ...

صفحه 1 از 347 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >