تعداد 4079 مورد یافت شد

علّت فضیلت شب ‏قدر

«لیلة القدر» را که قرآن در آن نازل شده است، همه سعادت عالَم‏ در آن شب نازل شده است و از این جهت، از همه ...

الگوی زن مسلمان

روز ولادت با سعادت فاطمه‏ زهرا- سلام اللّه علیهاست. زنی که افتخار خاندان ...

اندرز و اتمام حجت

ما صلاح جامعه را می ‏خواهیم؛ م ‏اند برای اصلاح جامعه، آمده ‏اند برای اینکه جامعه را به سعادت برسانند... ما به تَبَع آنها می‏ خواهیم این جامعه ... برسانند... ما به تَبَع آنها می‏ خواهیم این جامعه خودمان را سعادتمند کنیم. ما از این گرفتاریهایی که ایران دارد و جامعه ...

معارف قرآن در بیان امام خمینی

روزنامه جمهوری اسلامی در باب م الی ‌الله است. و از این جهت،‌ این کتاب، کتاب دعوت به حق و سعادت است و بیان کیفیت وصول بدین مقام است، و مندرجات آن ... دعوت به تهذیب نفوس و تطهیر بواطن از ارجاس طبیعت و تحصیل سعادت، و بالجمله، کیفیت سیر و سلوک‌الی‌الله (است). و این ... یک بتوانند از آن استفاده کنند. و چون این کتاب شریف برای سعادت جمیع طبقات و قاطبة سلسلة بشر است، و این نوع انسانی در ... حق) بسپارد. ق/37. *امام خمینی: قرآن کتاب دعوت به حق و سعادت است و بیان وصول به این مقام است. *امام خمینی: قرآن ... و سلوک الی‌الله است. *امام خمینی: کتاب شریف قرآن برای سعادت جمیع طبقات و قاطبة سلسله بشر است. و مقصد خود را یا ...

هسته مرکزی جهاد سازندگی چگونه تشکیل شد

پرتال امام خمینی(س)- عباسعلی ز سکونت داشت چند مرتبه دسته‌جمعی به دیدار امام رفتیم اما سعادت دیدار خصوصی نصیب من نشد. تشکیل جهاد سازندگی کرج در ... بارها این افتخار نصیب من شد که در جمع بقیه برادران سعادت دستبوسی امام حاصل شود. واقعا لحظاتی بود که هیچ وقت ... در کوچه‌های اطراف بودند که با واسطه کسی که دوستانی داشت سعادت دیدار نصیب ما شد. در این دیدار سخنانی درباره مسائل ... در کل کشور تعمیم داده شد. به مناسبت هفته کشاورزی دوباره سعادت نصیب ما و کشاورزان شد که خدمت امام برسیم. در یکی از ... پشت سر گذاشتند. آن هنگام استنباط همگان بر این بود فردی که سعادت دیدار با امام نصیب وی می‌شود، چهره امام به اندازه‌ای ...

مختصری درباب جایگاه و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه حضرت امام

جهان آفرینش بر پایه علم و حکمت تامین نیازهای بدنی، روانی و عاطفی، انسان خوشبخت‌ و موفق و سعادتمند خواهد شد. اما برای درک وصول به جریان حقیقت الهیه و ... انسان کامل و رسیدن به لقای پروردگار که غایت تربیت اسلامی و سعادت حقیقی است، نیاز به وحی و تدبر و بهره‌گیری از آن را ... فرمایش قرآن کریم الگوی حسنه می‌باشند و پیروی از آن ها سبب سعادت دنیا و آخرت فراهم خواهد شد که البته سیره پیامبران، به ... در زمینه جایگاه علم و آموزش حضرت امام(س) نقش علم را تامین سعادت دنیا و آخرت دانسته و سفارش می‌کنند آموزش را باید به ... وجود علم و تهذیب، می توان از جهالت مادی و معنوی به طرف سعادت و کمال حرکت کرد. با آموزش و پرورش صحیح اسلامی و مطابق ...

اسرارِ جان[64]

ای‌ دوست! پیر میکده از راه می یک گلِ شکفته به همراه، می‌رسدگُل نیست، بلکه غنچه‌ی‌ باغ سعادت استکز جان دوست بر دل آگاه می‌رسدآن روی‌ با طراوت و، ...

رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی

رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه و سیاست گشته است. واژه های کلیدی: اخلاق، سیاست، عدالت، سعادت، امام خمینی. مقدمه اهمیت سیاست و اخلاق و نقش آنها ... برای مثال، ایضاح مفهومی مباحثی مانند عدالت، آزادی، مدارا، سعادت و امثال آنها در گرو تعیین ارتباط درست این دو مفهوم ... و علم باطن و اسرار شریعت از برای او منکشف شود.»4 پنجم. سعادت: فهم سعادت و عوامل مؤثر در آن در اندیشه امام خمینی، ... و اسرار شریعت از برای او منکشف شود.»4 پنجم. سعادت: فهم سعادت و عوامل مؤثر در آن در اندیشه امام خمینی، کلید فهم ... دریافت فهم ارتباط اخلاق و سیاست در اندیشه او است. امام، سعادت را دریافتن لذت و امور ملایم می داند از این رو ملاک آن ...

اشکال امام(س) به میرداماد و عبدالکریم حائری در بحث جبر و اختیار

«کتاب طلب و اراده» کتابی از بن گرفته‌اند و ژرفکاوانه ارتباط این موضوع را با جبر و تفویض، سعادت و شقاوت ذاتی و موجبات آنها تجزیه و تحلیل کرده و مشکل ... تفویض و بحث جبر و تفویض در اصول فقه پرداخته است. **حقیقت سعادت و شقاوت از دید امام سپس این کتاب وارد مقدمه طولانی ... به سراغ مباحث اصلی یعنی مهم‌ترین دلیل‌های اشعریان، حقیقت سعادت و شقاوت و مختصری از تفاوت سرشت‌ها می‌رود. **اشکال ... می‌کند. در دو فصل بعدی نیز امام درباره این معنا که حقیقت سعادت و شقاوت چیست سخن می‌گوید و سپس به بحث درباره تفاوت ...

نگاه امام به جایگاه زنان و نقش آنها در فعالیت های اجتماعی و سیاسی چگونه بود؟

در شرایطی که زنان جامعه ما از جامعه است، از دامن زن انسان ها پیدا می شوند،..... مبدأ همه سعادت ها از دامن زن بلند می شود، زن مبدأ همه سعادت ها باید ... مبدأ همه سعادت ها از دامن زن بلند می شود، زن مبدأ همه سعادت ها باید باشد. (صحیفه امام، ج7، ص239)- مقام زن مقام ...

صفحه 8 از 408 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >