تعداد 90 مورد یافت شد

واکنش گورباچف به نامه حضرت امام چه بود؟

‏ ‏‏ در تحلیل و کشف مکنونات امام خمنیی(ره) در ارتباط ...

با داشتن یک ولی مقتدر آیا دموکراسی به دست می آید؟

پاسخ در یک عبارت می گنجد و آن اینکه «اگر منبع اقتدار، مردم ...

صفحه 8 از 9 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9