تعداد 52 مورد یافت شد

وقت شناسی امام

یک روز یکی از شاسی های داخل اتاق امام اتصالی ...

اشک شوق

سال 1366 بود که یکی از دوستان ما به نام آقای ...

موضوعات اختلاف مصدق و کاشانی

آیت الله کاشانی به دو جهت با مرحوم دکتر ...

فصل ششم : خاطرات حسن سلیمی

‏‏فصل ششم‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

امام و دولت موقت

در زمان دولت موقت، هنگامی که افرادی چون داریوش ...

تواضع امام

دربارۀ تواضع امام باید خدمتتان عرض کنم که ایشان ...

نصب نورافکن در اتاق امام

عرض کنم که یک روز فیلم بردارها گفته بودند که ...

خواب امام

چندی پس از آن موضوع بود که خواب آقا‎ ‎را‎ ‎دیدم. ...

زندگینامه

‏‏حسن سلیمی فرزند یعقوب در سال 1332 در روستای یاور ...

اولین دیدار با امام

در جریان خبر ورود قریب‌الوقوع امام از فرانسه به ...

صفحه 1 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6