تعداد 2337 مورد یافت شد

نحوه پرداخت خمس و مصرف آن (سؤالهای 4972ـ5080)

‏‏نحوۀ پرداخت خمس و مصرف آن‏ ‏‏[سؤال 4972]‏‏ ‏ ‏ ...

نحوه پرداخت خمس و مصرف آن (سؤالهای 5081ـ5190)

‏‏[سؤال 5081]‏‏ ‏ ‏ 2468‏ ‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏ ‏‏محضر ...

احکام حکومتی و خمس

احکام حکومتی و خمس نعمت الله صفری ...

از سهم امام استفاده نکردند

امام در بسیاری از مسایل مقید بودند، تا آنجا که یک ریال از ...

اجازه امام به آقای اسدی در اخذ سهم امام (ع).

اجازه امام به آقای اسدی در اخذ سهم امام ...

امام خمینی به آقای ابراهیم یزدی اجازه صرف سهم امام (ع) دادند.

امام خمینی به آقای ابراهیم یزدی اجازه صرف سهم امام (ع) ...

امام خمینی به آقای سید عباس میریونسی اجازه استفاده از سهم امام دادند.

امام خمینی به آقای سید عباس میریونسی اجازه استفاده از سهم ...

امام خمینی به آقای سید عباس میریونسی اجازه استفاده از سهم امام (ع) دادند.

امام خمینی به آقای سید عباس میریونسی اجازه استفاده از سهم ...

صفحه 1 از 234 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >