تعداد 163 مورد یافت شد

نامه به آقاى سید مهدى طباطبایى (اجازه اخذ و ارسال وجوه شرعى)

امام خمینی در نامه ای به آقای سید مهدی طباطبایی اجازه اخذ و ...

* امام خمینی به آقای سید محمدعلی طباطبایی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

* امام خمینی به آقای سید محمدعلی طباطبایی در امور حسبیه و ...

امام خمینی به آقای سیدعیسی طباطبایی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای سیدعیسی طباطبایی اجازه تصدی امور حسبیه و ...

صفحه 1 از 17 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >