تعداد 162 مورد یافت شد

امام خمینی به آقای سید احمد دعایی یزدی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقای سید احمد دعایی یزدی در امور حسبیه و ...

امام خمینی به آقای سید مهدی مکی کاشانی اجازه در امور حسبیه و شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای سید مهدی مکی کاشانی اجازه در امور حسبیه ...

امام به آقای سید هاشم فخرالدینی رشتی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام به آقای سید هاشم فخرالدینی رشتی در امور حسبیه و شرعیه ...

امام به آقای سید میرزا هاشمی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام به آقای سید میرزا هاشمی در امور حسبیه و شرعیه اجازه ...

امام در نامه ای به آقای سید مهدی یثربی بر تقویت حوزات علمیه قم و نجف تأکید کردند.

امام در نامه ای به آقای سید مهدی یثربی بر تقویت حوزات علمیه ...

امام به آقای سید روح‏الله خاتمی اجازه تصدی امور شرعیه و حسبیه دادند.

امام به آقای سید روح‏الله خاتمی اجازه تصدی امور شرعیه و ...

صفحه 10 از 17 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >