تعداد 162 مورد یافت شد

نماز عید فطر به امامت سید ابوالفضل زنجانی در تپه های قیطریه با شکوه خاصی انجام شد.

نماز عید فطر به امامت سید ابوالفضل زنجانی در تپه های قیطریه ...

امام خمینی به آقای سید محمدحیدر مرتضوی در امور شرعیه و حسبیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقای سید محمدحیدر مرتضوی در امور شرعیه و ...

امام خمینی به آقای سید احمد علم الهدی اجازه در امور حسبیه و شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای سید احمد علم الهدی اجازه در امور حسبیه و ...

امام خمینی به آقای سید احمد واحدی جهرمی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقای سید احمد واحدی جهرمی در امور حسبیه و ...

امام خمینی به آقای سید محمدعلی نسابه در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقای سید محمدعلی نسابه در امور حسبیه و شرعیه ...

امام خمینی به آقای سید علی اصغر دستغیب در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقای سید علی اصغر دستغیب در امور حسبیه و ...

امام خمینی به آقای سید حسین آیت اللهی جهرمی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقای سید حسین آیت اللهی جهرمی در امور حسبیه و ...

امام خمینی به آقای سید عباس میریونسی اجازه استفاده از سهم امام دادند.

امام خمینی به آقای سید عباس میریونسی اجازه استفاده از سهم ...

در اجتماع مردم در مسجد سید عزیزالله آقای فلسفی اقدامات رژیم بعث را محکوم نمود.

در اجتماع مردم در مسجد سید عزیزالله آقای فلسفی اقدامات رژیم ...

صفحه 7 از 17 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >