تعداد 162 مورد یافت شد

امام به آقای سید محمد باقر موسوی درچه ای در امور شرعیه اجازه دادند.

امام به آقای سید محمد باقر موسوی درچه ای در امور شرعیه ...

امام خمینی به آقای سید ابوالفضل سجادی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقای سید ابوالفضل سجادی در امور حسبیه و شرعیه ...

امام خمینی به آقای سید باقر موسوی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقای سید باقر موسوی در امور حسبیه و شرعیه ...

امام خمینی به آقای سید احمد نجفی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقای سید احمد نجفی در امور حسبیه و شرعیه ...

امام خمینی به آقای سید عباس میریونسی اجازه استفاده از سهم امام (ع) دادند.

امام خمینی به آقای سید عباس میریونسی اجازه استفاده از سهم ...

امام خمینی به آقای سید عباس میریونسی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقای سید عباس میریونسی در امور حسبیه و شرعیه ...

از سوی امام خمینی به آقای سید احمد نقیب پور در امور حسبیه و شرعیه اجازه داده شد.

از سوی امام خمینی به آقای سید احمد نقیب پور در امور حسبیه و ...

صفحه 9 از 17 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >