تعداد 3172 مورد یافت شد

مجله خردسال 04 صفحه 24

کی شب می شود؟ سرور کتبی ماهی کوچولو باله هایش را باز کرد و ... شب می شود؟ سرور کتبی ماهی کوچولو باله هایش را باز کرد و گفت:« ها ... شب می شود؟ سرور کتبی ماهی کوچولو باله هایش را باز کرد و گفت:« ها ها .. من یک فرشته ام.» دستش را روی ... کوچولو باله هایش را باز کرد و گفت:« ها ها .. من یک فرشته ام.» دستش را روی سرش گذاشت و گفت:« هو هو ... من یک ... باله هایش را باز کرد و گفت:« ها ها .. من یک فرشته ام.» دستش را روی سرش گذاشت و گفت:« هو هو ... من یک پادشاهم.» صورتش ...

آیت الله العظمی میر سید علی یثربی(ره)، از اساتید سطح امام خمینی(س)

آن مرحوم به سال 1273 ش / ۱۳۱۱ ق در شهر «سامرای» عراق و در بیت علمی ... مرحوم به سال 1273 ش / ۱۳۱۱ ق در شهر «سامرای» عراق و در بیت علمی مرحوم ... سید «محمدرضا ابن سید اسماعیل بن عبدالرزاق یثربی کاشانی» متولد، و در سن ۵ سالگی یعنی به سال 1278 ش همراه ... کاشانی» متولد، و در سن ۵ سالگی یعنی به سال 1278 ش همراه پدر وارد شهر کاشان شد و در عنفوان جوانی درس سطوح را ... متولد، و در سن ۵ سالگی یعنی به سال 1278 ش همراه پدر وارد شهر کاشان شد و در عنفوان جوانی درس سطوح را تمام کرده و ...

ب: نشریات

‏‏1 . آشنا، ش 1‏ ‏‏2 . آینده سازان، ش 119، 149، ... . آشنا، ش 1‏ ‏‏2 . آینده سازان، ش 119، 149، ... . آشنا، ش 1‏ ‏‏2 . آینده سازان، ش 119، 149، 85‏ ‏‏3 . امید انقلاب، ش 25، 141، ... سازان، ش 119، 149، 85‏ ‏‏3 . امید انقلاب، ش 25، 141، 129، 115‏ ‏‏4 . اطلاعات هفتگی، ش ... ش 25، 141، 129، 115‏ ‏‏4 . اطلاعات هفتگی، ش 2027، 2480، 2442‏ ‏‏5 . امید انقلاب ش 129 ...

روز جمهوری اسلامی

روز جمهوری اسلامی □ معصومه احمدی بینش مقدمه زمانی که حکومت پهلوی در ایران حاکم بود ، مردم در ... که حکومت پهلوی در ایران حاکم بود ، مردم در رفراندم شرکت می کردند اما در حالی که نتیجه رفراندم از قبل تعیین شده ... شرکت می کردند اما در حالی که نتیجه رفراندم از قبل تعیین شده بود و عملا رای گیری به صورت فرمایشی صورت می گرفت (صحیفه ... رفراندم از قبل تعیین شده بود و عملا رای گیری به صورت فرمایشی صورت می گرفت (صحیفه امام،ج 9، ص 60 ) امام خمینی در اوائل ... صورت می گرفت (صحیفه امام،ج 9، ص 60 ) امام خمینی در اوائل شروع نهضت، مبارزات خود را در چارچوب نظام سلطنتی و با شیوه ...

م‍ب‍ان‍ی ف‍ق‍ه‍ی ت‍س‍اه‍ل و ت‍س‍ام‍ح (ب‍ا ت‍وج‍ه ب‍ه آراء امام خمینی (س))

‏‏چکیده‏ &r ن‍گ‍اه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ و در ع‍ی‍ن‌ ... م‍ت‍دول‍وژی‍ک‌ م‍ی‌ب‍اش‍د و ب‍ه‌ ی‍ک‌ س‍ری‌ ... م‍ث‍ال‌ وق‍ت‍ی‌ م‍ا از ش‍گ‍رده‍ا و اه‍داف‌ ... ی‍ک‌ ن‍وع‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ... و ق‍اطع‍ی‍ت‌ را در اس‍لام‌ م‍ش‍خ‍ص‌ ن‍م‍وده‌ و دلای‍ل‌ ...

دو هم درس

محمد رجائی نژاد: اشاره. دوشنبه 25 ربیع الاول (7 بهمن) مصادف با سالگرد رحلت یکی ... رجائی نژاد: اشاره. دوشنبه 25 ربیع الاول (7 بهمن) مصادف با سالگرد رحلت یکی از ... رحلت یکی از فرزانگان معاصر و عالمان ربانی و اخلاقی جهان تشیع، آیت الله حاج شیخ محمدرضا طبسی بود؛ کسی که به خاطر قرابت ... معاصر و عالمان ربانی و اخلاقی جهان تشیع، آیت الله حاج شیخ محمدرضا طبسی بود؛ کسی که به خاطر قرابت سنی و درسی و ... شیخ محمدرضا طبسی بود؛ کسی که به خاطر قرابت سنی و درسی و داشتن استادان مشترک با امام خمینی، از آشنایان دوران نوجوانی و ...

کتابشناسی نقش دانشجویان در پیروزی انقلاب اسلامی

سال‌های مبارزه برای پیروزی انقلاب اسلامی، دانشجویان نیز نقش بسزایی در پیشبرد اهداف و ‌آرمان‌های ... مبارزه برای پیروزی انقلاب اسلامی، دانشجویان نیز نقش بسزایی در پیشبرد اهداف و ‌آرمان‌های نهضت امام ... برای پیروزی انقلاب اسلامی، دانشجویان نیز نقش بسزایی در پیشبرد اهداف و ‌آرمان‌های نهضت امام خمینی(س) داشتند. ... پیشبرد اهداف و ‌آرمان‌های نهضت امام خمینی(س) داشتند. به مناسبت 16 آذر و روز دانشجو، مروری داریم بر ... نهضت امام خمینی(س) داشتند. به مناسبت 16 آذر و روز دانشجو، مروری داریم بر مهم‌ترین کتاب‌هایی که تاکنون ...

یادی از یاد رفته ها

پرتال امام خمینی-محمد رجائی نژاد: وقتی قیام و نهضتی آغاز می شود و انقلابی صورت می گیرد، خیلی ها حضور دارند؛ با انگیزه ها ... ها و اهداف مختلف؛ در سطوح گوناگون و با توان و میزان مشارکت خاص، هر کس به اندازه وسع خودش، یکی کم و یکی زیاد و... ... و با توان و میزان مشارکت خاص، هر کس به اندازه وسع خودش، یکی کم و یکی زیاد و... در انقلاب اسلامی ایران نیز خیلی ها ... و یکی زیاد و... در انقلاب اسلامی ایران نیز خیلی ها زحمت کشیدند و در جریان نهضت حضور داشتند. بعضی ها از همان سال های ... ایران نیز خیلی ها زحمت کشیدند و در جریان نهضت حضور داشتند. بعضی ها از همان سال های آغازین 41، بعضی ها از اواخر ...

پایان نامه «ت‍اث‍ی‍ر ان‍دی‍ش‍ه س‍ی‍اس‍ی و دی‍ن‍ی ام‍ام خ‍م‍ی‍ن‍ی(س) در پ‍ی‍دای‍ش ب‍ی‍داری و ض‍د ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‍ی ج‍ن‍ب‍ش ه‍ای اس‍لام گ‍را» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ... ن‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د «ت‍اث‍ی‍ر ... ارش‍د «ت‍اث‍ی‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ... خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س) در پ‍ی‍دای‍ش‌ ب‍ی‍داری‌ و ض‍د ... ج‍ن‍ب‍ش‌ ه‍ای‌ اس‍لام‌ ...

ح‍ق‍وق ب‍ش‍ر و دیدگ‍اه‍ه‍ای ح‍ض‍رت امام خمینی(س) درب‍اره آن

پایان نامه کارشناسی ارشد «ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر و ... نامه کارشناسی ارشد «ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر و ... نامه کارشناسی ارشد «ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر و دیدگ‍اه‍ه‍ای ح‍ض‍رت‌ امام ... آن‌» به قلم "مهدی خجسته" به کتابخانه و آرشیو پرتال امام خمینی(س) افزوده شد. به گزارش پرتال امام ... خجسته" به کتابخانه و آرشیو پرتال امام خمینی(س) افزوده شد. به گزارش پرتال امام خمینی(س)، نویسنده هدف از این پژوهش ...

صفحه 1 از 318 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >