تعداد 53 مورد یافت شد

شرکت دو تیپ شاگرد در درس امام

شرکت دو تیپ شاگرد در درس امام درس امام در ...

مسألۀ شاگرد و استادی در برنامۀ امام نبود

مسألۀ شاگرد و استادی در برنامۀ امام نبود ...

از حرف حسابی شاگرد تقدیر می کرد

از حرف حسابی شاگرد تقدیر می کرد شاگرد اگر ...

با احترام به حرفهای آقامیرزا حسین گوش می کردند

با احترام به حرفهای آقامیرزا حسین گوش می کردند ...

پاسخ با گشاده رویی

پاسخ با گشاده رویی بارزترین شاگردان امام ...

توقف سومین دورۀ تدریس اصول به جهت دستگیری امام

توقف سومین دورۀ تدریس اصول به جهت دستگیری امام ...

تربیت شاگرد خودجوش و محقق

تربیت شاگرد خودجوش و محقق یکی از ویژگیهای ...

صدای بحث و جنجال از کلاس بلند بود

صدای بحث و جنجال از کلاس بلند بود اوایل، ...

جلوگیری از تکرار بحث

جلوگیری از تکرار بحث مرحوم امام، معتقد ...

صفحه 1 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6