تعداد 77 مورد یافت شد

یار و یادگار، قرار همنشینی شاعران با امام

علی کمساری؛ انسان حقیقت باطن ع شناسی خود را در احوال خویشتن می جوید "خود " را می یابد و شعر کیفیتی والا از بیان و شرح خود است. شعر پس از عبور از ... "خود " را می یابد و شعر کیفیتی والا از بیان و شرح خود است. شعر پس از عبور از تجربیات جهان مادی و شهود جان انسان، مصور ... های نظری آثار شاعران داشته اند و از نتایج شوکت و حشمت شعر در خاورمیانه همین همنشینی انسان شرقی با کرامت و فصاحت و ... این متون دینی و به ویژه قرآن کریم بوده است. به همین نگره شعر فارسی نیز از مولانا، خواجو، سعدی و حافظ تا صائب و بیدل ... برای رشد و تعالی انسان را پذیرفت و قدر و قامتی قدسی در شعر جهان پیدا کرد. از سویی هر چند شاعر با توسل به مخیل ...

اختتامیه جشنواره 20 اردیبهشت برگزار می شود

نشست خبری پانزدهمین جشنواره سراسری شعر مهر بهمن برگزار شد: به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و ... خمینی (س) اصفهان در نشست خبری پانزدهمین جشنواره سراسری شعر مهر بهمن گفت: اختتامیه جشنواره شعر بهمن 20 اردیبهشت ... جشنواره سراسری شعر مهر بهمن گفت: اختتامیه جشنواره شعر بهمن 20 اردیبهشت برگزار شده و شاهد تجلی اندیشه امام (س) ... 20 اردیبهشت برگزار شده و شاهد تجلی اندیشه امام (س) در آثار شعرای ایرانی خواهیم بود. حجت‌الاسلام والمسلمین کمساری در ... والمسلمین کمساری در جمع خبرنگاران درباره پانزدهمین جشنواره شعر بهمن اظهار داشت: ما در آینده نزدیک اختتامیه جشنواره شعر ...

شعر خوانی مصطفی محدثی خراسانی در "محفل شعر حضور"

"محفل شعر حضور" در غرفه موسسه در نمایشگاه قرآن کریم در جمع زیادی ... موسسه در نمایشگاه قرآن کریم در جمع زیادی از علاقمندان به شعر و هنر با شعر خوانی مصطفی محدثی خراسانی، محمود اکرامی فر، ... قرآن کریم در جمع زیادی از علاقمندان به شعر و هنر با شعر خوانی مصطفی محدثی خراسانی، محمود اکرامی فر، فاطمه طارمی، ...

شعر خوانی محمود اکرامی فر در "محفل شعر حضور"

"محفل شعر حضور" در غرفه موسسه در نمایشگاه قرآن کریم در جمع زیادی ... موسسه در نمایشگاه قرآن کریم در جمع زیادی از علاقمندان به شعر و هنر با شعر خوانی مصطفی محدثی خراسانی، محمود اکرامی فر، ... قرآن کریم در جمع زیادی از علاقمندان به شعر و هنر با شعر خوانی مصطفی محدثی خراسانی، محمود اکرامی فر، فاطمه طارمی، ...

شعر خوانی محمود کسبی در "محفل شعر حضور"

"محفل شعر حضور" در غرفه موسسه در نمایشگاه قرآن کریم در جمع زیادی ... موسسه در نمایشگاه قرآن کریم در جمع زیادی از علاقمندان به شعر و هنر با شعر خوانی مصطفی محدثی خراسانی، محمود اکرامی فر، ... قرآن کریم در جمع زیادی از علاقمندان به شعر و هنر با شعر خوانی مصطفی محدثی خراسانی، محمود اکرامی فر، فاطمه طارمی، ...

شعر خوانی سیده فاطمه موسوی در "محفل شعر حضور"

"محفل شعر حضور" در غرفه موسسه در نمایشگاه قرآن کریم در جمع زیادی ... موسسه در نمایشگاه قرآن کریم در جمع زیادی از علاقمندان به شعر و هنر با شعر خوانی مصطفی محدثی خراسانی، محمود اکرامی فر، ... قرآن کریم در جمع زیادی از علاقمندان به شعر و هنر با شعر خوانی مصطفی محدثی خراسانی، محمود اکرامی فر، فاطمه طارمی، ...

شعر خوانی سید حسین متولیان در "محفل شعر حضور"

"محفل شعر حضور" در غرفه موسسه در نمایشگاه قرآن کریم در جمع زیادی ... موسسه در نمایشگاه قرآن کریم در جمع زیادی از علاقمندان به شعر و هنر با شعر خوانی مصطفی محدثی خراسانی، محمود اکرامی فر، ... قرآن کریم در جمع زیادی از علاقمندان به شعر و هنر با شعر خوانی مصطفی محدثی خراسانی، محمود اکرامی فر، فاطمه طارمی، ...

"محفل شعر حضور" در غرفه موسسه در نمایشگاه قرآن کریم برگزار می شود

به همت معاونت فرهنگی و هنری و ارتباطات موسسه "محفل شعر حضور" با شعر خوانی شاعران مطرح و با اجرای خانم مژده ... معاونت فرهنگی و هنری و ارتباطات موسسه "محفل شعر حضور" با شعر خوانی شاعران مطرح و با اجرای خانم مژده لواسانی در غرفه ... کریم برگزار می شود. به گزارش پرتال امام خمینی(س)َ "محفل شعر حضور" با شعر خوانی علیرضا قزوه ، عبدالجبار کاکایی، مصطفی ... می شود. به گزارش پرتال امام خمینی(س)َ "محفل شعر حضور" با شعر خوانی علیرضا قزوه ، عبدالجبار کاکایی، مصطفی محدثی ...

مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره سراسری شعر روح الله با حضور شعراء از سراسر ایران برگزار شد

مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره سراسری شعر روح الله با حضور شعراء از سراسر ایران برگزار شد. به ... اختتامیه شانزدهمین جشنواره سراسری شعر روح الله با حضور شعراء از سراسر ایران برگزار شد. به گزارش پرتال امام ... پرتال امام خمینی(س) اختتامیه شانزدهمین جشنواره سراسری شعر روح الله با حضور شعرایی از سراسر ایران به همت موسسه ... اختتامیه شانزدهمین جشنواره سراسری شعر روح الله با حضور شعرایی از سراسر ایران به همت موسسه تنظیم و نشر آثار امام ... برگزاری شانزدهمین جشنواره حاصل شد، اظهار کرد: جشنواره شعر روح الله تنها جشنواره شعری است که به موضوع اندیشه امام ...

تنوع نسلی شاعران در جشنواره شعر روح الله

پرتال امام خمینی(س): دبیر علمی شانزدهمین جشنواره سراسری شعر روح الله گفت: چهار نسل از شاعران هر سال در جشنواره شعر ... شعر روح الله گفت: چهار نسل از شاعران هر سال در جشنواره شعر روح الله شرکت می‌کنند. عباس شاهزیدی با اشاره به برگزاری ... قرار دارد و یکی از جشنواره های مطرح و شناخته شده در حوزه شعر از لحاظ کمی و کیفی در سراسر کشور است. این جشنواره که پیش ... و کیفی در سراسر کشور است. این جشنواره که پیش از این با نام شعر بهمن برگزار می شد، با آنکه به صورت موضوعی اجرا می شود و ... (س) و انقلاب خواهد شد. دبیر علمی شانزدهمین جشنواره سراسری شعر روح الله، پیرامون شیوه و مبنای قضاوت آثار و قضاوت در ...

صفحه 1 از 8 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8