تعداد 1 مورد یافت شد

آیا امام با شعرا همنشینی و شب شعر داشتند؟ نظرشان در خصوص شعر چه بوده است؟

آیا می شود عارف بود و شاعر نبو باشد می داند که حجم انبوهی از موضوعات عرفانی ما در قالب شعر است. از عطار و جامی و نظامی گرفته تا مولانای طرب انگیز و ... موضوع غامض را به مدد یک بیت، ساده کرده اند. ایشان به اعجاز شعر چنان می نگریستند که در مورد آن چنین گفته اند: «لسان شعر ... شعر چنان می نگریستند که در مورد آن چنین گفته اند: «لسان شعر بالاترین لسان است» (صحیفه امام، ج‏17، ص310) و شاید به ... امام، ج‏17، ص310) و شاید به دلیل آنکه زبانی بالاتر از زبان شعر نیست، قران کریم می فرماید که قرآن شعر و پیامبر(ص) شاعر ... زبانی بالاتر از زبان شعر نیست، قران کریم می فرماید که قرآن شعر و پیامبر(ص) شاعر نیست. یعنی فراتر از شعر سخنی نیست که ...