تعداد 3 مورد یافت شد

مجله کودک 473 صفحه 29

Õ نفت تهران- پیکان قزوین Õ ذوب استقلال تهران- مس کرمان پنجشنبه 19/12/89 Õ راهآهن شهرری- ذوبآهن اصفهان Õ سپاهان اصفهان- نفت تهران Õ سایپا ... نفت تهران- تراکتورسازی تبریز Õ فولاد خوزستان- راهآهن شهرری یکشنبه 29/12/89 Õ استیل آذین- سپاهان اصفهان Õ ملوان ... 11/1/90 Õ سایپا البرز- استیل آذین Õ راهآهن شهرری- شهرداری تبریز پنجشنبه 11/1/90 Õ راهآهن شهرری- شاهین ... راهآهن شهرری- شهرداری تبریز پنجشنبه 11/1/90 Õ راهآهن شهرری- شاهین بوشهر Õ صبای قم- نفت تهران Õ سپاهان اصفهان- ...

مجله کودک 473 صفحه 28

استقلال- پرسپولیس ششم فروردین تهران Õ صبای قم- ذوبآهن اصفهان جمعه 6/12/89 Õ راهآهن شهرری- شاهین بوشهر Õ مس کرمان- نفت تهران Õ سایپا البرز- پاس ... فولاد خوزستان جمعه 13/12/89 Õ ملوان بندر انزلی- راهآهن شهرری Õ استیل آذین- صبای قم Õ شاهین بوشهر- سایپا البرز Õ ...

مجله کودک 473 صفحه 39

زاهدان: آیدا برجیان بروجنی- زک پارسا محمودی سیاهکل: زهرا صادقی شازند: رضا رفیعی شهرری: سید محمدعلی آذر کسب- محمدرضا برزی- محمد پویان- شقایق ...