تعداد 1 مورد یافت شد

مجله خردسال 292 صفحه 8

فرشتهها دوست پدرم در جنگ شهید شده بود و حالا پدر پیرش تنها ...