تعداد 1 مورد یافت شد

مجله کودک 162 صفحه 39

مردم محل از دیر باز به قلعه الموت «قلعه حسن» می گویند . زیرا ...