تعداد 81 مورد یافت شد

نقش شوراهای شهر و روستا در سرنوشت مردم

مطابق با صفحه 250 صحیفه حضرت امام جلد 10 صفخه 250 به مدت ...

مروری بر سخنان حضرت امام درباره شوراهای شهر و روستا

شوراها جزء برنامه های اسلام است ... قضیه اینکه کارهاى هر ...

صفحه 1 از 9 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9