تعداد 7 مورد یافت شد

جدیت سالک

بر سالک طریق آخرت لازم و حتم است که با هر جدّیّتی هست‏‎ ...

اصلاح اخلاق و کردار

وصیت من به تو ای فرزندم آن است که مگذار خدای نخواسته فرصت از ...

التجاء به حق

اکنون که ما بیچارگان و متحیران وادی ضلالت و سرمستان از جام‏‎ ...

رضای الهی همراه رزمندگان‏

شما در تمام ابعاد پیروز هستید و شما در تمام جهات معنوی و ...

جهاد اکبر مقدم بر همه جهادها

اساساً اسلام برای سازندگی آمده است. و نظر اسلام به ساختن ...

ربودن ایمان

بپرهیزید از اینکه خدای نخواسته حب دنیا و حب نفس بتدریج در‏‎ ...

جهاد با نفس

...یکی از ذمایم اخلاق، که اسباب هلاکت انسان است و موجب فشار ...