تعداد 1 مورد یافت شد

جهاد با نفس

...یکی از ذمایم اخلاق، که اسباب هلاکت انسان است و موجب فشار ...