تعداد 57 مورد یافت شد

لبنان به روایت یک سخنرانی

برای اینکه خواننده سخنرانی ریشه‌های ‎ ‎جنگ‌های داخلی لبنان و محنت‌های عظیم شیعیان ونیز فداکاری‌های مظلومانه آنان آمده ‎ ‎است. از آنجایی ... امری، واحلل عقدهمن لسانی یفقهوا قولی مقدمه سخن شیعیان یک سوم مردم لبنان را تشکیل می‌دهند. مناطق اصلی ... و فعلاً در بیروت و صیدا برای کار و تجارت تعداد زیادی از شیعیان سکونت دارند و در ‎ ‎طرابلس هم رفته رفته تعدادشان رو ... در منطقه‎ ‎خاورمیانه،فرهنگ و تمدنش منحصراً به فعالیتهای شیعیان جبلعامل اختصاص می‌یابد، ‎ ‎و تاریخ و کتب و دانشمندان ... حکمرانان متعصب، ‎ ‎رفته رفته علیرغم پایداری قهرمانانه شیعیان، اوضاع عمومی ‌زندگی آنان را بحرانی و ‎ ‎راکد ساخت، ...

تاسیس مجلس اعلای شیعیان

‏‏* چه شد که امام موسی صدر به فکر تاسیس مجلسی برای شیعیان افتاد؟‏ ‏‏دایی‌جان پس از مدت کوتاهی به این واقعیت پی ... برد که در قانون اساسی، و در ‏‎ ‎‏ساختار حکومتی لبنان برای شیعیان جایگاهی وجود ندارد، و به آنها چونان انسانهای ‏‎ ... نگاه می‌شود. در تشکیلات اداری، پایین‌ترین مشاغل را به شیعیان ‏‎ ‎‏اختصاص داده‌اند. لبنان و سوریه تا جنگ جهانی اول ... ‌یعنی ‏‎ ‎‏سنی‌ها، و رئیس مجلس به سومین گروه جمعیتی یعنی شیعیان اختصاص یافت‏‎[1]‎‏ (تعداد ‏‎ ‎‏نمایندگان و هیات ... و هیات وزیران به همین نسبت تعیین می‌گردید). اما از شیعیان گروهی که ‏‎ ‎‏در تشکیلات دولتی حضور داشتند فاسدترین ...

ریشه های بحران

در سال 1921، لبنان پیوسته جریان دارد، افکار عمومی ‌را بالا برده است. اصولاً شیعیان لبنان با سفر و ‎ ‎هجرت و آزادی مطبوعات و تماس فراوان ... یا به شدت کنترل کرد. از این رو مارونیها مدتی سعی می‌کردند، شیعیان را ‎ ‎همدست خود سازند مگر اکثریتی مطلق از این پیمان ... محفوظ باشد. ولی از همان آغاز روشن بود که آنان فقط از شیعیان کمک ‎ ‎نظامی ‌و سیاسی می‌خواهند و در مقابل به هیچ‌وجه ... نمی‌پوشند و ‎ ‎‎[[page 272]]‎برای بهبود بخشیدن وضع زندگی شیعیان و باز دادن حقوق از دست رفته آنان هیچ ‎ ‎قدمی ... هیچ ‎ ‎قدمی ‌برنمی‌دارند. این حقیقت با تذکرات مکرر مجلس شیعیان و با تجربه‌های کوچکتر ‎ ‎دیگری روشن شده و بارها مورد ...

هر روز برای ما یک امام یا یک مقام روحانی می تراشند

آیا این همه خسارت پوچ داده می‌شود. هر روز شنیده ‎ ‎می‌شود که می‌خواهند برای شیعیان خدمت‌گذاری کنند و خیر شیعیان را می‌خواهند. آیا ‎ ... ‎ ‎می‌شود که می‌خواهند برای شیعیان خدمت‌گذاری کنند و خیر شیعیان را می‌خواهند. آیا ‎ ‎‎[[page 63]]‎این دولت شیعی که ... 63]]‎این دولت شیعی که این ادعاها را می‌کند، حقیقتاً خیر شیعیان را می‌خواهد؟ اگر ‎ ‎خیرخواه شیعیان است و سعادت آنان ... را می‌کند، حقیقتاً خیر شیعیان را می‌خواهد؟ اگر ‎ ‎خیرخواه شیعیان است و سعادت آنان را طلب می‌کند چرا دکتر شریعتی را ... آنان را طلب می‌کند چرا دکتر شریعتی را کشتند؟ اگر ‎ ‎خیر شیعیان و خدمت علمای دین را می‌خواستند چرا طالقانی را زندانی ...

چند حقیقت : آینده و شیعیان و مقاومت جنوب

1. رژیم لبنان شیعیان که افتخار تاریخی خود را در پیشروی و فداکاری در راه ... و بند زدن بر پای استعدادهای مردم می‌دانند. مجلس اعلای شیعیان اولین موسسه ‎ ‎بزرگ مذهبی است که الغای رژیم فاسد و ... و مسیحیان ب. جنگ سوریه و فلسطینیان ج. جنگ شیعیان و فلسطینیان بدون ذره‌ای اغراق و گزاف می‌توان ... گفت که این سه هدف را بیداری و فداکاری ‎ ‎‎[[page 308]]‎شیعیان و شجاعت و صداقت و پشتکاری امام صدر خنثی کرد. و این ... روشنتر و شناخته شده‌تر می‌شود. 3. وحدت عقیدتی شیعیان و مقاومت فلسطین سازمان آزادیبخش فلسطین در ...

بیدادگریها و بی ایمانیها

‏‏در همان وقت که قافله‌ه ‏‎ ‎‏جوانان حرکت محرومین و روحانیون مبارز همکار مجلس اعلای شیعیان از این مردم ‏‎ ‎‏رنجدیده و محنت کشیده و شریف استقبال ... به علاقمندی به مردم نبعه توجیه کرده، آقای صدر و مجلس اعلای شیعیان و ‏‎ ‎‏حرکت محرومین و مردان امل را مسوول این سقوط ... و خونها ریختند و ناجوانمردیها کردند و رفته ‏‎ ‎‏رفته به شیعیان و به روحانیون و به مظاهر دینی و مذهبی حمله و ... خود ‏‎ ‎‏را از دست می‌دهند، تنها امام صدر و مجلس اعلای شیعیان است که برای آنان ‏‎ ‎‏بیمارستان می‌سازد و وسایل زندگی ... فلسطین را که با خون ‏‎ ‎‏مومنان قدرت یافته، وسیله‌ای علیه شیعیان و رهبری آنان قرار دهند به طوری که هر ‏‎ ‎‏روز با خبری ...

تل زعتر ـ راس دکوانه

از قهرمانی ومقاومت هستند و در کنار یکدیگر با ‎ ‎سلامت و صلح می‌زیستند. شیعیان آنجا و به طور کلی همه اهالی و عشایر منطقه ‎ ‎بعلبک ... اما در تل زعتر از خانواده «اشهب» که بنا به اصرار رهبر شیعیان لبنان در محله خود ‎ ‎باقی ماندند سی و دو نفر کشته شده ... کشته شده و اینک مسوولیت زندگی خانواده‌شان به عهده ‎ ‎مجلس شیعیان می‌باشد. رادیکالهای فلسطینی سعی می‌کردند در تل ... از جنگ در این خیمه‌ها شوند. به تدریج با کمکهای مجلس ‎ ‎شیعیان، امام صدر و جوانان امل ساکنین این‌جا مانند همه دیگر ... مناطق آماده ‎ ‎کامل شهادت و فداکاری بی‌نظیر شدند. پایمردی شیعیان و بخصوص جوانان امل در ‎ ‎این مناطق جوابی قاطع به ...

مقاومت فلسطین و شیعیان

‏‏مسلماً شیعیان و مناطقشان اساس بقای مقاومت فلسطینی است. وجود مقاومت ... شدت برای تحقق این هدف تلاش می‌کردند. ولی ‏‎ ‎‏بیداری رهبری شیعیان این نقشه را باطل کرد و جوانان شیعه را همچنان فداییان ... فداییان و ‏‎ ‎‏شهدای حق و عدالت نگاهداشت. ‏ ‏‏رهبری شیعیان تلاش می‌کرد، نیروهای خود را نه یکباره بلکه به تدریج ... کرد.‏ ‏‏یک مطالعه دقیق در حوادث لبنان، نشان می‌دهد که شیعیان لبنان همچنانکه از ‏‎ ‎‏سال‌های 1948 به بعد پناهندگان ... در طول مدت بحران، حمایت از مقاومت فلسطینی هدف اساسی ‏‎ ‎‏شیعیان بود و اکنون نیز فداکارترین سازمانها به مقاومت ...

تلاش برای مشوش کردن ذهن امام خمینی علیه آقای صدر

* همین افراد می‌کو هستند، و آقای خمینی آن ‎ ‎طور که در ایران شناخته شده، برای شیعیان خارج از ایران شناخته شده نیستند. اگر من ‎ ‎ایشان را ... نیست. مردم باید به مرور با مسائل ایران آشنا شوند. اکثر شیعیان لبنان به ‎ ‎‎[[page 173]]‎دلیل اقدامات روحانیون ... ‎ ‎در لبنان اینگونه تبلیغ کرده اند که او خیلی خواهان نجات شیعیان از فقر و بدبختی ‎ ‎است. ولی صدر به دلیل خصومتهای ... ‎ ‎دارد یک روحانی ایرانی بلند شود و بیاید به لبنان و رهبری شیعیان را برعهده بگیرد؟ از ‎ ‎این تحریکات علیه امام موسی صدر ...

ساواک : علل تیرگی مناسبات موسی صدر با ایران

1ـ تیرگی روابط بین سفارت ایران و موسی صدر توجه اکثر محافل لبنان بخصوص ‎ ‎شیعیان را جلب کرده است. ‎[[page 424]]‎2ـ بعد از مصاحبه ... از آن تلاش ایران برای برکناری او از ریاست مجلس عالی ‎ ‎شیعیان، دید و بازدیدهای مقامات سفارت با مخالفین سیاسی او از ... ایران مبلغ سه میلیون دلار ‎ ‎جهت تاسیس بیمارستانی برای شیعیان جنوب لبنان اختصاص داده شده است آیا ‎ ‎می توانید قول ... لبنانی ‎ ‎اختلاف نظری دارید نباید این امر روابط شیعیان این کشور و دولت لبنان را با ایران ‎ ‎تحت تاثیر قرار ...

صفحه 1 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6