تعداد 228 مورد یافت شد

صحیفه نور را از کجا می شود تهیه کرد؟ (منظورم آن چاپ قدیمی است که هنوز اسمش «صحیفه امام» نشده و به اصطلاح کامل تر نشده بود. درست است که حذفیاتی هم ...

تا کنون پیام ها و سخنان امام خ امام(س)) چند اثر برجستگی یافته اند، از جمله دوره 22 جلدی صحیفه نور. با این وجود کاستی ها و اشکلاتی در مجموعه صحیفه ... جلدی صحیفه نور. با این وجود کاستی ها و اشکلاتی در مجموعه صحیفه نور به چشم می خورد و موجب نقدهایی شده بود. باید گفت ... باید گفت این اثر از زمان انتشار اولین جلد تا زمان انتشار صحیفه امام جامعترین مرجع برای محققین و علاقه مندان آثار امام ... آثار امام خمینی بوده است. زحمات و تلاش ارزشمند گردآورندگان صحیفه نور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدارک ... این زمینه تلاش کرده اند، قابل تقدیر است.کاستی ها و اشکالات صحیفه نور:1- بخش قابل توجهی از آثار امام خمینی به علت دسترسی ...

نگاه حضرت امام به مردم و جایگاه و نقش آنان در سیاست و حکومت چگونه است؟

در سیره و اندیشه حکومتی امام، از پیروزی انقلاب بیان می شود.1. توجه به ملت از آغاز نهضت، صحیفه امام، ج1، صفحات 82، 106، 149، 297 2. تکیه به ملت برای ... 82، 106، 149، 297 2. تکیه به ملت برای سرنگونی رژیم پهلوی، صحیفه امام، ج3، صفحات113،260، 431، 473 و ج 4 صفحات 72، 147 ... و ج 4 صفحات 72، 147 .3. نقش مردم در تعیین شکل نظام سیاسی، صحیفه امام، ج 4، صفحات332، 334، 367، 358، 440، 444.4. تصویب ... 334، 367، 358، 440، 444.4. تصویب قانون اساسی با رای ملت، صحیفه امام، ج8، ص173 و ج 11، ص371 5. آزادی مردم در انتخابات، ... امام، ج8، ص173 و ج 11، ص371 5. آزادی مردم در انتخابات، صحیفه امام، ج 12، صفحات 7، 126 و ج18، صفحات 8، 327، 3676. ...

امام درباره نیروی دریایی ارتش بیاناتی داشته اند اما چرا با جستجوی نام نیروی دریایی در صحیفه مطلبی یافت نمی شود؟

با جستجوی نام (نیروی دریایی) ت نیروی دو بار فاصله یعنی (space) را بزنید. و این مهم هم در صحیفه امام، هم در مجموعه آثار امام و هم در سایت امام قابل ... هم در سایت امام قابل جستجو است.آدرس مطالب به شرح زیر است :صحیفه امام ، جلد 4، صفحه 414- ج 6، ص 74 و 76 – ج 7، ص 99 و ...

آیا امام موافق افزوده شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی بود؟ اگر موافق افزوده شدن به اصل قانون اساسی بودند ، چرا در پیش نویس قانون اساسی هرگز مطرح ...

برای پاسخ به سؤال مطرح شده و ا برای جمهوری اسلامی، قانون اساسی جدید تهیه و نوشته می شود. [صحیفه امام، ج5، ص 385 ، 400 و ....]3. امام(س) در فرمان تشکیل ... از وظایف آن را تهیه و تدوین و تصویب قانون اساسی دانستند [صحیفه امام، ج5، ص426] و در حکم دولت موقت نیز یکی از مأموریت ... نیز یکی از مأموریت ها را تصویب قانون اساسی اعلام کردند. [صحیفه امام، ج6، ص54]4. امام در موارد متعدد، از تشکیل مجلسی ... مطابقت آن با اسلام نظر دهند و آن را اصلاح و تکمیل کنند.[صحیفه امام ، ج8و9 از جمله ص 218 و 219 ج8 و ص 93 ج9]6. پس از ... مهر و آبان در سخنرانی های متعدد آن را مطرح و پاسخ دادند. [صحیفه امام، ج9 و 10 و 11]8. امام ، قانون اساسی مصوب مجلس ...

امام خمینی در پیامی 11 اردیبهشت 58 فرمودند: "...کارگرهای ما اشخاصی هستند که مدیر جامعه انسانیت هستند. اداره امور مملکت ها، اداره امور کشورها به دست ...

- امام خمینی در پیامی 11 اردیب امور مملکت ها، اداره امور کشورها به دست این هاست؛..." (صحیفه امام؛ ج: 7؛ ص: 174) به عنوان یک کارگر می خواهم بدانم، ... همه کارگر هستند. خدای تبارک و تعالی مبدأ کار است.» (صحیفه امام؛ ج:7؛ ص: 173-172) با عنایت به مطالب فوق امام ... انتزاع است: - کار همراهی با نظام بزرگ خلقت است؛ (ر.ک: صحیفه امام؛ ج:13؛ ص:17) - کارگران اعم از کارگرهای کارخانجات ... احترام هستند و هر کس محترم تر مسؤلیت بیشتر دارد.) (ر.ک: صحیفه امام؛ ج:7؛ ص:174) - کارگران عامل رشد و انحطاط قلمداد ... وسیع کلمه می باشد که کارگزاران را نیز در بر می گیرد. (ر.ک: صحیفه امام؛ ج:8؛ ص:335) - با کار بیشتر و بهتر باید ...

آیا بنیانگذار جمهوری اسلامی خود را ملزم به رعایت قانون اساسی می دانست یا اختیاراتی فراتر از آن را برای خویش متصور بود؟ مجموعه ای از دستورات و فرمان ...

در پاسخ به سوال اول و دوم تا آ شما بنشینید به این قانون اساسی عمل کنید.» 26/1/1343 (صحیفه امام، ج1، ص288)2- «در جمهوری اسلامی، زمامداران... باید ... باید به آرای عمومی در همه جا احترام بگذارند». 11/8/57 (صحیفه امام، ج4، ص266)3- «حکومتهایی که حکومت اسلامی هستند، ... قانون است. حکومت، حکومت الله است، حکومت قانون است».4/4/58 (صحیفه امام، ج8، ص282)4- از نظر ایشان شخص اول کشور اسلامی با ... مابین اشخاص نیست در قانون اسلام؛ فرقی مابین گروهها نیست». (صحیفه امام، ج9، ص425)5- از نظر ایشان: «فقیه نمی خواهد به ... بود، تابع قانون الهی، نمی توانست تخلف بکند» 30/7/1358 (صحیفه امام، ج10، ص310)6- « ولایت فقیه، ولایت بر امور است که ...

می خواستم اطلاعاتی درباره دیدگاه امام درباره اقلیت های مذهبی بیابم. لطفا مرا راهنمایی کنید

حضرت امام در باره حقوق و آزادی هم مثل سایر مردم مسلمان ایران ، ایرانی و محترم هستند. (صحیفه امام ، ج 4 ، ص441) اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع ... در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد در اظهار عقیده آزادند.(صحیفه امام ،ج 5 ، ص 188) اقلیتهای مذهبی نه تنها آزادند ، ... .مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا هر مذهب دیگر فرقی ندارد.(صحیفه امام ،ج 4 ،ص 508) ما به تمام اقلیتهای مذهبی احترام می ... تمام اقلیتهای مذهبی احترام می گذاریم ،در هر کجا که باشند.(صحیفه امام ، ج5،ص 386) دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به ... دارد و دولت اسلامی تمام منطقها را با منطق جواب خواهد داد.( صحیفه امام ، ج4 ،ص 410) برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: کتاب ...

دیدگاه امام درباره مجازات سنگسار، اعدام و قطع دست چیست؟

احکام جزایی و حدود اسلام، رحمت بر فرد خطاکار و جامعه می باشد. (صحیفه امام(س)، ج 16، ص217) و برای مصلحت جامعه است. (صحیفه ... باشد. (صحیفه امام(س)، ج 16، ص217) و برای مصلحت جامعه است. (صحیفه امام(س)، ج7، ص313 و 314) و دارای ضوابط و شرایطی است که ... فی المکحله» و چه طور ممکن است که یک همچو امری ثابت بشود. (صحیفه امام، ج10، ص 265)اکنون اگر چنین چیزی به شهادت عدول ... به جوری که شارع می خواهد که یک همچو مسائلی ...واقع نشود» (صحیفه امام، ج10، ص 265) این حالت نیز فقط در زمانی اتفاق می ... که مقررات اسلامی کمتر از هر مقررات دیگری خشونت آمیز است» (صحیفه امام، ج 4، ص247)با توجه به آنچه گذشت، دیدگاه فقهی حضرت ...

دیدگاه و رابطه حضرت امام نسبت به ورزش و مخصوصاً فوتبال چگونه بوده است ؟

در آثار امام خمینی(ره) 95 بار وحدت دارد، باید طبیب جسمی و طبیب روحی وحدت داشته باشند... (صحیفه امام ج 6 ص 344) از نظر سیاسی: نظر به آنکه سیاست جزو ... ممالک هم این طوری است؟ پس این اتمها را کی درست کرده است؟ (صحیفه امام ج 1 ص 304) البته به رغم این بیان، مرحوم حاج احمد ... چه می باشد؟ و امام خمنیی(ره) آن را بدون اشکال دانسته اند.(صحیفه امام ، ج 20 ،ص 445-446) نکته آخر در این مجمل آنکه امام ... خدای تبارک و تعالی، که خداوند نصیب همه بکند، ان شاءالله (صحیفه امام؛ ج16، ص80-81) - ورزشکارها همیشه اینطور بودند که ... توجه به یک فعالیت جسمی داشتند که عقل سالم در بدن سالم است.(صحیفه امام،ج16،ص80) - از خدای تبارک و تعالی خواهانم که شما ...

علت ترکیب جمهوریت و اسلامیت در نامگذاری نظام جدید بعد از انقلاب چه بود؟ زیرا این دو در بنیاد از جهاتی متفاوت هستند.

مهمترین مسئله پس از پیروزی انق قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 بر می گردد. (صحیفه امام، ج3، ص514)جمهوری اسلامی پیشنهادی امام خمینی شامل ... می دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم، که قوانین الهی است. (صحیفه امام، جلد 5، صفحه 398)2. ما نظام جمهوری را به آرای ... 5، صفحه 398)2. ما نظام جمهوری را به آرای عمومی می گذاریم. (صحیفه امام، جلد 5، صفحه 142)3. چون ملت، ملت مسلم است و ما را ... از طریق رفراندوم با ملت یک جمهوری اسلامی تشکیل می دهیم. (صحیفه امام، جلد4، صفحه 332)4. اما، جمهوری، به همان معنایی ... با ملت است، طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست. (صحیفه امام، جلد4، صفحه 479)5. جمهوری اسلامی، [یک رژیمی است] ...

صفحه 1 از 23 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >