تعداد 7864 مورد یافت شد

امام خمینی در پیامی 11 اردیبهشت 58 فرمودند: "...کارگرهای ما اشخاصی هستند که مدیر جامعه انسانیت هستند. اداره امور مملکت ها، اداره امور کشورها به دست ...

- امام خمینی در پیامی 11 اردیب امور مملکت ها، اداره امور کشورها به دست این هاست؛..." (صحیفه امام؛ ج: 7؛ ص: 174) به عنوان یک کارگر می خواهم بدانم، ... همه کارگر هستند. خدای تبارک و تعالی مبدأ کار است.» (صحیفه امام؛ ج:7؛ ص: 173-172) با عنایت به مطالب فوق امام ... انتزاع است: - کار همراهی با نظام بزرگ خلقت است؛ (ر.ک: صحیفه امام؛ ج:13؛ ص:17) - کارگران اعم از کارگرهای کارخانجات ... احترام هستند و هر کس محترم تر مسؤلیت بیشتر دارد.) (ر.ک: صحیفه امام؛ ج:7؛ ص:174) - کارگران عامل رشد و انحطاط قلمداد ... وسیع کلمه می باشد که کارگزاران را نیز در بر می گیرد. (ر.ک: صحیفه امام؛ ج:8؛ ص:335) - با کار بیشتر و بهتر باید ...

واقعیت و آرمان در قیام عاشورا از دیدگاه امام خمینی(س)

واقعیت و آرمان در نویسها: [[page 427]] . ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 162ـ163. . ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص ... . ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 162ـ163. . ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص 56ـ58. . ر.ک: صحیفه امام، ج 2، ص ... ج 5، ص 162ـ163. . ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص 56ـ58. . ر.ک: صحیفه امام، ج 2، ص 371ـ373. . ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص ... ج 17، ص 56ـ58. . ر.ک: صحیفه امام، ج 2، ص 371ـ373. . ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص 53ـ55. . ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص ... ج 2، ص 371ـ373. . ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص 53ـ55. . ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص 56ـ58. . ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص ...

آیا بنیانگذار جمهوری اسلامی خود را ملزم به رعایت قانون اساسی می دانست یا اختیاراتی فراتر از آن را برای خویش متصور بود؟ مجموعه ای از دستورات و فرمان ...

در پاسخ به سوال اول و دوم تا آ شما بنشینید به این قانون اساسی عمل کنید.» 26/1/1343 (صحیفه امام، ج1، ص288)2- «در جمهوری اسلامی، زمامداران... باید ... باید به آرای عمومی در همه جا احترام بگذارند». 11/8/57 (صحیفه امام، ج4، ص266)3- «حکومتهایی که حکومت اسلامی هستند، ... قانون است. حکومت، حکومت الله است، حکومت قانون است».4/4/58 (صحیفه امام، ج8، ص282)4- از نظر ایشان شخص اول کشور اسلامی با ... مابین اشخاص نیست در قانون اسلام؛ فرقی مابین گروهها نیست». (صحیفه امام، ج9، ص425)5- از نظر ایشان: «فقیه نمی خواهد به ... بود، تابع قانون الهی، نمی توانست تخلف بکند» 30/7/1358 (صحیفه امام، ج10، ص310)6- « ولایت فقیه، ولایت بر امور است که ...

شهید مدرس در نگاه امام خمینی(س)

دهم آذرماه مصادف با شهادت سپهر در این راه از خود گذشتگی و فداکاری است.» پاورقی‌ها: ۱. صحیفه امام، ج‏۸، ص: ۶۷ ۲. صحیفه امام، ج‏۱۶، ص: ۴۵۲ ۳. صحیفه ... و فداکاری است.» پاورقی‌ها: ۱. صحیفه امام، ج‏۸، ص: ۶۷ ۲. صحیفه امام، ج‏۱۶، ص: ۴۵۲ ۳. صحیفه امام، ج‏۱۶، ص: ۴۵۱ ۴. ... صحیفه امام، ج‏۸، ص: ۶۷ ۲. صحیفه امام، ج‏۱۶، ص: ۴۵۲ ۳. صحیفه امام، ج‏۱۶، ص: ۴۵۱ ۴. صحیفه امام، ج‏۲۰، ص: ۱۱۷ ۵. ... ۲. صحیفه امام، ج‏۱۶، ص: ۴۵۲ ۳. صحیفه امام، ج‏۱۶، ص: ۴۵۱ ۴. صحیفه امام، ج‏۲۰، ص: ۱۱۷ ۵. صحیفه امام، ج‏۱۹، ص: ۷۳ ۶ صحیفه ... ۳. صحیفه امام، ج‏۱۶، ص: ۴۵۱ ۴. صحیفه امام، ج‏۲۰، ص: ۱۱۷ ۵. صحیفه امام، ج‏۱۹، ص: ۷۳ ۶ صحیفه امام، ج‏۱۹، ص: ۴۳۱ ۷. صحیفه ...

هر روز با امام / ۱۶ آبان / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

نجف اشرف، ۱۳۵۵_ نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره وجوه شرعیهر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۱۷۷ *** نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به ملت ... اسلامی مبتنی بر ضوابط اسلام، متکی به آرای‏‎ ‎‏ملت.‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۳۴۹ - ۳۵۲ *** نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه ... است. و این در وقتی که عمل شود، دنیا خواهد دید که چیست.‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۳۵۳ - ۳۵۴ *** نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه ... ‎‏است. چنین وضعیتی مورد قبول مردم منطقه نخواهد بود.‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۳۵۵ - ۳۵۶ *** نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه ... هلندی «دی ولت کرانت»؛ (توبه شاه ـ رابطه با غرب) ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۳۶۱ - ۳۶۵ *** نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ ...

مکتب و مرام امام خمینی(س): بنیادگرایی اسلامی یا رادیکالیسم اسلامی، کدامیک؟

‏‏مکتب و مرام امام خمینی Post Modern. . دکمجیان، هرایر، همان منبع، ص 16. - ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 204-205. - Keddie, NikkiR. , Iranian ... و نشر آثار امام خمینی، تهران: 1375 ص 51 - 50. - ر.ک: صحیفه امام، ج 11، ص 1-2. - ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص ... 1375 ص 51 - 50. - ر.ک: صحیفه امام، ج 11، ص 1-2. - ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص 324-326. - ر.ک: صحیفه امام، ج 11، ص ... ج 11، ص 1-2. - ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص 324-326. - ر.ک: صحیفه امام، ج 11، ص 305-306، و نیز ولایت فقیه، ص 34. - امام ... وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، بی تا، صص2 - 1. - ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص 2-4. - ر.ک: صحیفه امام، ج 8، ص ...

"مکتب و مرام امام خمینی(س): بنیادگرایی اسلامی یا رادیکالیسم اسلامی، کدامیک؟ "

‏‏مکتب و مرام امام خمینی Post Modern. . دکمجیان، هرایر، همان منبع، ص 16. - ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 204-205. - Keddie, NikkiR. , Iranian ... و نشر آثار امام خمینی، تهران: 1375 ص 51 - 50. - ر.ک: صحیفه امام، ج 11، ص 1-2. - ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص ... 1375 ص 51 - 50. - ر.ک: صحیفه امام، ج 11، ص 1-2. - ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص 324-326. - ر.ک: صحیفه امام، ج 11، ص ... ج 11، ص 1-2. - ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص 324-326. - ر.ک: صحیفه امام، ج 11، ص 305-306، و نیز ولایت فقیه، ص 34. - امام ... وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، بی تا، صص2 - 1. - ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص 2-4. - ر.ک: صحیفه امام، ج 8، ص ...

رمز پیروزی

نیروی پیروزمندانه، نیروی‏‎ ‎‏ا اسلام و شهادت را فوز عظیم دانستن، رمز پیروزی بود. کتاب صحیفه امام جلد ...

نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی

‏‏نوسازی جامعه‏ ‏‏از دید ‏ ‏‏پاورقی‏ [[page 203]] - امام خمینی، ر. ک: صحیفه امام ج 5 ص 170، از این پس صحیفه امام، برای مضامینی ... - امام خمینی، ر. ک: صحیفه امام ج 5 ص 170، از این پس صحیفه امام، برای مضامینی مشابه و به عنوان نمونه نگاه کنید ... برای مضامینی مشابه و به عنوان نمونه نگاه کنید به: ر. ک: صحیفه امام ج 5 ص 248ـ249، ر. ک: صحیفه امام ج 6 ص 293 ، ر. ک: ... نمونه نگاه کنید به: ر. ک: صحیفه امام ج 5 ص 248ـ249، ر. ک: صحیفه امام ج 6 ص 293 ، ر. ک: صحیفه امام ج 4 ص 145ـ146. - ... امام ج 5 ص 248ـ249، ر. ک: صحیفه امام ج 6 ص 293 ، ر. ک: صحیفه امام ج 4 ص 145ـ146. - ر. ک: صحیفه امام ج 3 ص 219ـ221 ...

می خواستم اطلاعاتی درباره دیدگاه امام درباره اقلیت های مذهبی بیابم. لطفا مرا راهنمایی کنید

حضرت امام در باره حقوق و آزادی هم مثل سایر مردم مسلمان ایران ، ایرانی و محترم هستند. (صحیفه امام ، ج 4 ، ص441) اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع ... در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد در اظهار عقیده آزادند.(صحیفه امام ،ج 5 ، ص 188) اقلیتهای مذهبی نه تنها آزادند ، ... .مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا هر مذهب دیگر فرقی ندارد.(صحیفه امام ،ج 4 ،ص 508) ما به تمام اقلیتهای مذهبی احترام می ... تمام اقلیتهای مذهبی احترام می گذاریم ،در هر کجا که باشند.(صحیفه امام ، ج5،ص 386) دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به ... دارد و دولت اسلامی تمام منطقها را با منطق جواب خواهد داد.( صحیفه امام ، ج4 ،ص 410) برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: کتاب ...

صفحه 4 از 787 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >