تعداد 7844 مورد یافت شد

شانزده گفت و گو در سه روز

در مدت اقامت حضرت امام خمینی د «آفریقاى جوان» درباره غیر قانونى بودن دولت بختیار] (صحیفه امام، ج 5، ص: 378 و 379) مصاحبه [با تلویزیون فرانسه ... فرانسه کانال 2 درباره غیر قانونى بودن دولت بختیار] (صحیفه امام، ج 5، ص: 380 و 381) مصاحبه [با روزنامه انگلیسی ... روزنامه انگلیسی «اکونومیست» درباره داراییهاى خصوصى شاه] (صحیفه امام، ج 5، ص: 382- 386) مصاحبه [با روزنامه انگلیسی ... «تایمز» درباره تبیین مواضع اسلام و سیاستهاى آینده ایران] (صحیفه امام، ج 5، ص: 387- 393) مصاحبه [با روزنامه ... آمریکایی«بالتیمورسان» درباره دلایل مخالفت با رژیم شاه] (صحیفه امام، ج 5، ص: 394- 397) مصاحبه [با روزنامه انگلیسی ...

باسلام آیا نرم افزار صحیفه امام تهیه شده است؟ اگر پاسخ مثبت است در رابطه با چگونگی تهیه آن راهنمائی فرمائید. متشکرم

بلی! نرم افزار مجموعه آثار حضرت امام خمینی شامل مجموعه 22 جلدی صحیفه امام (بیانات، پیام ها ، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی ... آن حضرت و بعضی تقریرات دروس ایشان به انضمام قرآن، ترجمه صحیفه امام (عربی و انگلیسی)، 280 تصویر و... زندگینامه (فارسی ...

آیا نقل قول «اینها آدم نمی شوند» از امام خمینی است ؟

چنین مطلبی از طرف حضرت امام نقل نشده است و در منابع موجود از ایشان (صحیفه اما) وجود ندارد. اما عبارت «اینها آدم نشوند» در ... «اینها آدم نشوند» در سخنرانی مورخ 14 آبان 1358 امام در صحیفه امام موجود است که امام خمینی به توطئه های زیر زمینی که ... اینها آدم نشوند... ما طوری دیگری با آنها رفتار می کنیم... (صحیفه امام، جلد10، ...

هر روز با امام / ۵ آذر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

نجف اشرف، ۱۳۴۹_ نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۳۱۰ *** نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با ... کشورها هم به طور احترام متقابل عمل خواهد‏‎ ‎‏کرد.‏‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۲۱ - ۱۲۲ *** نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ ... دیانت با اینها مخالف بود و همه چیزشان مخالف بود،‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۲۴ - ۱۳۱ *** قم، ۱۳۵۸_ مصاحبه با ... ملتهای ضعیف ظلم بکنند، با آنها ما مخالف‏‎ ‎‏هستیم. ‏‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۱۲۳ - ۱۳۴ *** جماران، ۱۳۵۹_ اجازه نامه ... (استفاده از مازاد کمک های نقدی برای خرابی های جنگ)‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۳۷۵ *** جماران، ۱۳۵۹_ پاسخ استفتاء ...

هر روز با امام / ۲۰ آبان / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

‏‏قم، ۱۳۴۱_ بیانات در جمع اصنا به طول نیانجامد. شما هم چند روز دیگر‏‎ ‎‏صبر کنید.»‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۹۱ *** نجف اشرف‏، ۱۳۵۵_ نامه به آقای ... ۱۳۵۵_ نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره وجوه شرعیهر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۱۷۸ *** نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با ... نکند که‏‎ ‎‏موجب این همه نگرانی و ناآرامی شده است.‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۳۷ - ۴۳۹ *** نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه ... القومی العربی درباره زنان و سیاست خارجی آینده ایرانر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۴۰ - ۴۴۱ *** نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه ... به پا خاسته اند ساکت کرد. و امید فتح الآن بیشتر است.‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۴۲ *** نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با ...

هر روز با امام / ۱۹ آبان / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

‏‏ترکیه، آنکارا‏، ۱۳۴۳_ نامه به آقای سید مصطفی خمینی (خانوادگی)ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۴۲۹ - ۴۳۰ *** ترکیه، آنکارا‏، ۱۳۴۳_ ... وکالتنامه به آقای سید مصطفی خمینی (تفویض وکالت و وصایت)ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۴۳۱ *** نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با ... که متفقین به ایران آمدند محمد رضاشاه را تحمیل نمودند.‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۲۹ - ۴۳۲ *** نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه ... نقاط دیگر بستگی به آگاهی و انتخاب خود آنان‏‎ ‎‏دارد.‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۳۳ - ۴۳۴ *** نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه ... ساختمان حکومت اسلامی مسئولیتهایی را به‏‎ ‎‏عهده بگیرد.‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۳۵ – ۴۳۶ *** قم، ۱۳۵۸_ حکم به آقای ...

هر روز با امام / ۹ آبان / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

قم، ۱۳۴۱_ نامه به آقای محمد تقی فلسفی (تجمع در مسجد سید عزیز الله)ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۸۵ - ۸۶ *** نجف اشرف، ۱۳۴۸_ نامه تبریک ... اشرف، ۱۳۴۸_ نامه تبریک به فاطمه طباطبائی (تبریک ازدواج)ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۲۴۹ *** نوفل لوشاتو ، ۱۳۵۷_ نامه به ... حسین نوری همدانی (تصمیم به ادامه اقامت موقت در فرانسه)ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۲۲۹ *** نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در ... همراه باشد نیست. آخوند است؛ آخوند‏‎ ‎‏باید شکسته بشود.‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۲۳۰ - ۲۴۱ *** قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع ... داده و در راه اسلام داده، و شماها هیچ کاره بودید.‏‎ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۴۰۵ - ۴۱۱ *** جماران، ۱۳۶۱_ پاسخ ...

اخلاق سیاسی: محورهای اخلاق سیاسی در اندیشه و عمل امام خمینی(س)

‏‏اخلاق سیاسی‏ ‏‏محورها ‏ ‏‎[[page 340]]‎‏ا‏ [[page 341]] . ر.ک: صحیفه امام ، ج 7، ص 531- 533. . ر.ک: همان. . ر.ک: همان. . ... ، ج 7، ص 531- 533. . ر.ک: همان. . ر.ک: همان. . ر.ک: صحیفه امام ، ج 13، ص 430- 432. . ر.ک: صحیفه امام ، ج 17، ص ... ر.ک: همان. . ر.ک: صحیفه امام ، ج 13، ص 430- 432. . ر.ک: صحیفه امام ، ج 17، ص 79- 80. . ر.ک: صحیفه امام ، ج 18، ص ... ص 430- 432. . ر.ک: صحیفه امام ، ج 17، ص 79- 80. . ر.ک: صحیفه امام ، ج 18، ص 335- 337. . نهج البلاغه. ص 290. نامه ... 337. . نهج البلاغه. ص 290. نامه 27 (فیض الاسلام) . ر.ک: صحیفه امام ، ج 18، ص 335- 337. . ر.ک: صحیفه امام ، ج 8، ص ...

هر روز با امام / ۲۱ تیر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

‏نجف، ۱۳۵۳_ نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۳۶ *** قم، ۱۳۵۸_ حکم به آقای موسوی ... موسوی خوئینی ها جهت تنظیم برنامه های رادیو ـ تلویزیونر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۴۷ *** قم، ۱۳۵۸_ نامه به آقای علی ... ۱۳۵۸_ نامه به آقای علی توحیدی (تسلیت درگذشت آقای مهدوی)ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۴۸ *** قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اهالی ... ‎‏قید و بند آن گرفتاریها بیرون بیاورد، آن اسلام استر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۴۹ - ۵۱ *** قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع ... ما یک‏‎ ‎‏پایه اش درست شده؛ و آن پایۀ قانون اساسی است.ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۵۲ - ۵۷ *** قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع ...

هر روز با امام / ۲۳ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

‏نجف، ۱۳۵۵_ نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص۱۴۸ *** قم، ۱۳۵۸_ پیام به کشاورزان ... گرّوس و بیجار (منع تجاوز کشاورزان به اراضی مالکان)ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص۱۱۶ *** قم، ۱۳۵۸_ بیانات در جمع گروهی ... متقی بار بیاورید‏‎ ‎‏ممکن است کشور شما را نجات بدهند.ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۱۱۷ *** قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع ... باشد؛‏‎ ‎‏و از این فرهنگ وابسته و استعماری بیرون بیایدر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۱۱۸ - ۱۲۲ *** قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع ... کجا بنشیند و سان بدهند و‏‎ ‎‏چه. این حرفها نبود در کارر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۱۲۳ -۱۲۹ *** قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع ...

صفحه 8 از 785 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >