تعداد 10 مورد یافت شد

صدام حسین وارد تهران شد.

صدام حسین وارد تهران ...

پیام به ملت ایران به مناسبت سوم شعبان و روز پاسدار (هشدار به حامیان صدام)

امام خمینی در پیامی که به مناسبت سوم شعبان (میلاد امام حسین ...