تعداد 1 مورد یافت شد

سیاست، آینه اخلاق

از منظر امام خمینى رحمه الله سیاست، آینۀ اخلاق و رفتار و ...