تعداد 22 مورد یافت شد

نامی از من نباشد

امام کتابی دارند به نام «کشف ا از سیرۀ امام خمینی، به کوشش غلامعلی رجائی، ج سوم، ص208 ...

به کارتر بگویید‏...

‏‏از طرف کاخ الیزه پاریس کسی پیش امام آمد و مردی را هم با ...

امام چگونه سیاست های مذهبی محمدرضا شاه را نقد کرد؟

بررسی دیدگاههای امام خمینی نسب مردم داشتند و در مقابل او و ستمکاری اش ایستادند.(همان،ج12 ،ص208) ما در هر قصه ای که واقع می شویم، می بینیم که روحانیت ...

قرآن در کلام امام خمینی

قرآن در کلام امام خمینی □یاس که در میزان کتاب الله درست و مستقیم در آید».( آداب الصلاه، ص208-206) نتیجه این تفکر و تطبیق در آیات قرآن، باز شدن ...

خمینی شدن از نگاه یادگار امام

خمینی شدن از نگاه یادگار امام را با همین مردم به تعبیر خودشان «الهی شده» (صحیفه امام،ج12،ص208) در جریان می گذاشت و با حضورشان هر مانعی را از سر راه ...

فقیه مجاهد؛ حامی امام و همراه نهضت

رشید داودی آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی (۱۳۱۶هـ.ق ...

ویژگی های عبادی امام خمینی (س)

عبادت به معنای اظهار ذلت و بند خمینی، ج1، ص 336؛ 420 داستان از نماز و عبادت امام خمینی، ص208. [42]. ر.ک: 420 داستان از نماز و عبادت امام خمینی، ص ...

روزنامه نگاری توسعه در اندیشه و نگاه امام خمینی (س)

ج7، ص321.. همان؛ ص535ـ536.. همان؛ ج10، ص431.. همان؛ ج12، ص208.. ر.ک: همان؛ ج14، ص401.. همان؛ ج19، ص361.. صحیفه امام؛ ...

جایگاه کرامت انسانی در آموزه های دینی و رهنمودهای امام خمینی(س)

* دکتر سوسن کشاورز ارائه شده ص210. [87]. بحار الانوار، ج78، ص232. [88]. همان، ج77، ص208. [89]. غرر الحکم، ص100، ح 1661. [90]. همان، ص875، ح ...

مدعیان حق طلب بررسی مفهوم کبـر و تکبـر در آثار اخلاقی و عرفانی امام خمینی

مدعیان حق طلب بررسی مفهوم کبـر و تکبـر در آثار اخلاقی و ...

صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3