تعداد 387 مورد یافت شد

در طواف چه چیزهایی واجب است؟ و با توجه به نظر امام خمینی ره در باره محدوده مطاف، طواف از پشت مقام ابراهیم در چه صورتی جایز است؟ و وظیفه انسان در وقت ...

توضیحات کارشناس: طواف دور کعبه معظمه که تجلی کریمه 115 سوره بقره: «وَ لِلَّهِ ... حج و عمره است، با کیفیت و شرایط خاصی انجام می‌شود. واجبات طواف بر دو قسم است. قسم اول شرایط آن می‌باشد؛ که عبارت است ... آوردن یا به قلب گذراندن لازم نیست، بلکه همین که بنا دارد طواف را به جا آورد و با این تصمیم دور کعبه بگردد کفایت ... و تصمیم خود را به زبان نمی‌آورد و از قلب خطور نمی‌دهد. طواف را باید مانند هر عبادت دیگر برای اطاعت خدا به جای آورد ... است. دوّم: طهارت یعنی با غسل و وضو بودن؛ از آغاز تا اتمام طواف؛ بنابراین طواف شخص جنب و حائض و طواف کسی که وضو ندارد ...

فصل چهارم طواف واجب و بعضی از احکام آن

‏‏ ‏ ‏‏فصل چهارم طواف واجب و بعضی از احکام آن‏ ‏‏کسی که مُحرم شد به احرام ... شد اول چیزی که ‏‎ ‎‏از اعمال عمره بر او واجب است آن است که طواف کند به دور خانۀ کعبه برای ‏‎ ‎‏عمرۀ تمتع.‏ ‏‏و در ... تمتع.‏ ‏‏و در این‌جا چند مسأله است:‏ ‏‏ مسأله 1- طواف عبارت است از هفت مرتبه دور خانۀ کعبه گردیدن به نحوی که ... به نحوی که ‏‎ ‎‏خواهد آمد،و هر دوری را شوط می‌گویند،پس طواف عبارت از هفت شوط است.‏ ‏‏ مسأله 2- طواف از ... طواف عبارت از هفت شوط است.‏ ‏‏ مسأله 2- طواف از ارکان عمره است،و کسی که آن را از روی عمد ترک کند ‏‎ ...

مسائل متفرقۀ طواف

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏مسائل متفرقۀ طواف ‏ ‏‏مسألۀ 1- در طواف در مقابل حجر اسماعیل علیه السلام ... ‏ ‏‏ ‏ ‏‏مسائل متفرقۀ طواف ‏ ‏‏مسألۀ 1- در طواف در مقابل حجر اسماعیل علیه السلام باید طوری حرکت ‏‎ ... مقابل حجر اسماعیل علیه السلام باید طوری حرکت ‏‎ ‎‏کند که طواف بیت صادق باشد و به نحو متعارف باشد،و مخفی نماند که ‏‎ ... اسماعیل علیه السلام از بیت نیست هر چند باید در خارج آن طواف کرد.‏ ‏‏مسألۀ 2- در صورت امکان و لو در وقت خلوت باید ... طواف کرد.‏ ‏‏مسألۀ 2- در صورت امکان و لو در وقت خلوت باید طواف در حد ‏‏‎[[page 149]]‎ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏بین مقام ابراهیم ...

در حج و به هنگام انجام اعمال مکه، قبل از طواف احتمال دادم که وضوی من باطل شده است. با این فکر که این تردید در بطلان وضو است و نباید اعتنا کرد طواف حج ...

توضیحات کارشناس: با توجه به این که در حال طواف یقین به بطلان وضوء نبوده و با اعتقاد به صحت، اعمال به ... لکن با فرض این که الآن علم و یقین به بطلان وضوء حاصل است طواف و نماز آن را اعاده باید کرد؛ و اگر قدرت بر رفتن نیست ... و نماز آن را اعاده باید کرد؛ و اگر قدرت بر رفتن نیست برای طواف و نماز آن نایب باید گرفت. این مطلب مستند به دو ... مناسک حج (امام خمینی س) ذکر گردیده است: «80- س- شخصى در طواف عمرۀ تمتع در اثر فشار احساس مى کند که لنگِ احرامش تر و ... لنگِ احرامش تر و نجس شده، ولى اعتنا نمى کند و با همان حال طواف را تمام مى کند و نماز طواف و سعى و تقصیر را انجام مى ...

واجبات طواف

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏واجبات طواف ‏ ‏‏واجبات طواف دو قسم است:‏ ‏‏قسم اول:چیزهایی که شرط ... ‏ ‏‏ ‏ ‏‏واجبات طواف ‏ ‏‏واجبات طواف دو قسم است:‏ ‏‏قسم اول:چیزهایی که شرط طواف است و آن ... ‏ ‏‏واجبات طواف دو قسم است:‏ ‏‏قسم اول:چیزهایی که شرط طواف است و آن پنج امر است:‏ ‏‏اول:نیت است؛یعنی باید طواف را ... شرط طواف است و آن پنج امر است:‏ ‏‏اول:نیت است؛یعنی باید طواف را با قصد خالص برای خدا به جا ‏‎ ‎‏آورد. ‏‏‎[[page ... و در این جهت ‏‎ ‎‏با کارهای دیگر فرق پیدا می‌کند؛پس باید طواف را برای اطاعت خداوند ‏‎ ‎‏به جا آورد.‏ ‏‏مسألۀ 3- اگر ...

کدام یک از اعمال حج و عمره مشروط به طهارت است و باید با وضو و غسل انجام شود؟

توضیحات کارشناس: حج و عمره هر واجب عمره تمتع به ترتیب عبارت است از: احرام عمره، طواف عمره و نماز آن‌، سعی و تقصیر. و در عمره مفرده طواف نساء ... عمره، طواف عمره و نماز آن‌، سعی و تقصیر. و در عمره مفرده طواف نساء و نماز آن که بعد از تقصیر انجام می‌گیرد، نیز واجب ... ذبح یا نحر قربانی و حلق یا تقصیر؛ اعمال مکه که مراد از آن طواف حج و نماز آن، سعی و طواف نساء و نماز آن‌می‌باشد؛ مبیت ... تقصیر؛ اعمال مکه که مراد از آن طواف حج و نماز آن، سعی و طواف نساء و نماز آن‌می‌باشد؛ مبیت در منی و رمی جمرات ... از آن‌هاست نه همه آن‌‌ها. از بین تمام اعمال حج و عمره فقط طواف‌های واجب و نماز‌های طواف است که مشروط به طهارت بوده و ...

واجبات طواف

‏‏واجبات طواف‏ ‏‏واجبات طواف دو قسم است: اول در شرایط آن است، و آن ... طواف‏ ‏‏واجبات طواف دو قسم است: اول در شرایط آن است، و آن ها چند چیز ... و فراموش کننده فرقی نیست.‏ ‏‏مسأله 1 ـ‏‏ اگر در اثنای طواف، حدث اصغری از او سربزند؛ پس اگر بعد از تمام کردن‏‎ ... بعد از تمام کردن‏‎ ‎‏شوط چهارم باشد باید وضو بگیرد و بقیۀ طواف را به جا آورد و صحیح است. و اگر قبل از‏‎ ‎‏تمام کردن ... قبل از‏‎ ‎‏تمام کردن شوط چهارم است احتیاط (واجب) آن است که طواف را با وضو تمام کند و‏‎ ‎‏(دوباره) اعاده نماید. و اگر ...

فصل پنجم واجبات بعد از اعمال منیٰ

‏‏ ‏ ‏‏فصل پنجم واجبات 2- اعمالی که در مکه واجب است به‌جا بیاورد:‏ ‏‏اول- طواف حج است که آن را طواف زیارت می‌گویند.‏ ‏‏دوم- نماز طواف ... مکه واجب است به‌جا بیاورد:‏ ‏‏اول- طواف حج است که آن را طواف زیارت می‌گویند.‏ ‏‏دوم- نماز طواف است.‏ ‏‏سوم- سعی ... طواف حج است که آن را طواف زیارت می‌گویند.‏ ‏‏دوم- نماز طواف است.‏ ‏‏سوم- سعی بین صفا و مروه است.‏ ‏‏چهارم- طواف ... نماز طواف است.‏ ‏‏سوم- سعی بین صفا و مروه است.‏ ‏‏چهارم- طواف نساء است.‏ ‏‏پنجم- نماز طواف نساء است.‏ ‏‏‎[[page ... صفا و مروه است.‏ ‏‏چهارم- طواف نساء است.‏ ‏‏پنجم- نماز طواف نساء است.‏ ‏‏‎[[page 391]]‎‏ مسأله 3- کیفیت ...

خاطره فریده مصطفوی از حضرت امام درباره نیت کردن

به گزارش پرتال امام خمینی(س)؛ با حج مطرح کرد و گفت: یادم می آید که از امام درباره نیت طواف سؤال شد و از این بزرگوار پرسیدیم در آغاز طواف خاطرم ... درباره نیت طواف سؤال شد و از این بزرگوار پرسیدیم در آغاز طواف خاطرم نیست که نیت را قبل از شروع طواف ( حجرالاسود) کردم ... پرسیدیم در آغاز طواف خاطرم نیست که نیت را قبل از شروع طواف ( حجرالاسود) کردم یا کمی جلوتر که امام فرمودند: «حضور ... بر گردن ملت های مسلمان و بویژه ملت ایران دارند و زایران در طواف های مستحبی یاد آن رهبر فقید را گرامی می دارند و برای ...

فصل پنجم: واجبات بعد از اعمال منیٰ

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏فصل پنجم: 2- اعمالی که در مکه واجب است به جا بیاورد:‏ ‏‏اول:طواف حج است که آن را طواف زیارت می‌گویند.‏ ‏‏دوم:نماز طواف ... در مکه واجب است به جا بیاورد:‏ ‏‏اول:طواف حج است که آن را طواف زیارت می‌گویند.‏ ‏‏دوم:نماز طواف است.‏ ‏‏سوم:سعی بین ... حج است که آن را طواف زیارت می‌گویند.‏ ‏‏دوم:نماز طواف است.‏ ‏‏سوم:سعی بین صفا و مروه است.‏ ‏‏چهارم:طواف ... طواف است.‏ ‏‏سوم:سعی بین صفا و مروه است.‏ ‏‏چهارم:طواف نساء است.‏ ‏‏پنجم:نماز طواف نساء است. ‏‏‎[[page ... بین صفا و مروه است.‏ ‏‏چهارم:طواف نساء است.‏ ‏‏پنجم:نماز طواف نساء است. ‏‏‎[[page 287]]‎ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏مسألۀ 3- ...

صفحه 1 از 39 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >