تعداد 2371 مورد یافت شد

امام خمینی و عزاداری امام حسین (ع)

یادداشتی از مرحوم حجت الاسلام علیه - را در مجالس عزاداری می دیدم، به تعبیر امروز، «فرهنگ عاشورا» در نظرم مجسم می شد. امام در بعضی از مجالس سوگواری ... هنگام شنیدن مصایب شهدای کربلا به همه نشان دادند که «فرهنگ عاشورا» را باید پاس داشت و حریم آن را نگاه داشت. نمونه ... آن را نگاه داشت. نمونه اعلای توجه امام خمینی به فرهنگ عاشورا آقای حاج سید محمد کوثری ذاکر معروف اهل بیت در قم، از ... حتی در تهران هم از این توفیق بهره مند بود. هر ساله در ایام عاشورا همه مردم از تلویزیون می دیدند که آقای کوثری در حسینیه ... صورتشان اشک می ریختند. توسل به امام فقید برای احیای فرهنگ عاشورا پس از بازگشت امام خمینی به وطن و تعیین دولت موقت، ...

با عاشورا (اندیشۀ اصلاحی و بر پایۀ آن تربیت انسانی و مدیریت اجتماعی)

با عاشورا (اندیشۀ اصلاحی و بر پایۀ آن تربیت انسانی و ... چونان تو بزییم خدای کند چونان تو بمیریم‎[1]‎ عاشورا تجلیگاه سترگ رخ نمود بالاترین و والاترین ارزشها و ... و زندگی با آنها، فراخوانده است و فراخواهد خواند؛ عاشورا عرصۀ جاودانه تجلی پیوند حیات و عدل، حماسه و رسالت، ... و عرفان، در همه عصرها و تاریخ آدمی است. محتوای حرکت عاشورای حسینی، تبلور عینی یک الگوی راهبردی است برای: احیای ... تربیت و مدیریت است در دو عرصۀ فرد و جامعه. فرهنگ عاشورا، مجموعۀ بینشها، ارزشها و هنجارهای جای گرفته در رخداد ...

بررسی مواضع سیاسی امام خمینی و پیوند آن با فرهنگ عاشورا

پرتال امام خمینی(س): مقاله ۱۵/ در صدد آن است تا پیوند مواضع رهبری انقلاب اسلامی با فرهنگ عاشورا را بیان کند و به این نتیجه برسد که این انقلاب و مواضع ... که این انقلاب و مواضع رهبری بزرگ آن، الهام گرفته از قیام عاشورا است. زیرا هر کس کمترین آشنایی با تاریخ انقلاب اسلامی ... بررسی این مهم، ضروری است نگاهی گذرا به موقعیت و برکات قیام عاشورا و نیز کیفیت و ثمرات انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام ... ایران به رهبری امام خمینی(س) داشته باشیم. موقعیت قیام عاشورانقشه منافقان و دشمنان اسلام از همان آغاز کار، حذف اهل ... فراوانی برای اسلام و مسلمین به ارمغان آورد. برکات قیام عاشورا۱ـ آگاهی و بیداری جامعه: مردمی که تا آن زمان، هر ...

بازتاب فرهنگ عاشورا در اندیشه و رفتار سیاسی امام خمینی(ره) با تکیه بر بررسی مردم و نخبگان در دو حرکت

بازتاب فرهنگ عاشورا در اندیشه و رفتار سیاسی امام خمینی(ره) با تکیه بر ... دو حرکت زهرا رهنورد جهت بررسی نمودهای عینی تأثیر فرهنگ عاشورا در اندیشه و زندگی امام خمینی ابتدا لازم است که تعریفی ... و زندگی امام خمینی ابتدا لازم است که تعریفی از فرهنگ عاشورا داشته باشیم. فرهنگ عاشورا، مقوله ای بسیار پیچیده ... لازم است که تعریفی از فرهنگ عاشورا داشته باشیم. فرهنگ عاشورا، مقوله ای بسیار پیچیده است، چرا که دارای ابعاد ... هر حرکتی به قصد قرب الهی انجام می گیرد اما مجموعه ماجرای «عاشورا»، قصد قربی است با روشی خاص و نمایشی و نمودی خاص. روش ...

نقش عاشورا در شکل گیری انقلاب اسلامی

نقش عاشورا در شکل گیری انقلاب اسلامی عبدالمجید معادیخواه طرح ... معادیخواه طرح مسأله یا حل آن؟ برای ما که بیشتر به عاشورا سرایی خو گرفته ایم و با عاشورا شناسی – می توان گفت – ... حل آن؟ برای ما که بیشتر به عاشورا سرایی خو گرفته ایم و با عاشورا شناسی – می توان گفت – در مرز بیگانگی هستیم، شاید هنوز ... هستیم، شاید هنوز هم زود است که به موضوعاتی چون «نقش عاشورا در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی ایران» بپردازیم، که ... برداشت و – حداقل – فرضیه ای علمی است در زمینۀ جایگاه عاشورا در تاریخ اسلام و بازتاب آن در دوره های مختلف تاریخی ...

تأثیر نهضت عاشورا بر انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی(ره)

تأثیر نهضت عاشورا بر انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی(ره) ... نیز همچون آغاز انقلاب اسلامی در سال 42، ایام محرم و عاشورای حسینی با سالگرد پانزده خرداد مقارن گشته و سالگرد ... است. ثواب اخروی این گفتار را به ارواح پاک شهدای پاکباز عاشورای کربلا و عاشوراهای انقلاب اسلامی ایران از پانزده ... این گفتار را به ارواح پاک شهدای پاکباز عاشورای کربلا و عاشوراهای انقلاب اسلامی ایران از پانزده خرداد تا هفده شهریور ... آقا مصطفی و حاج آقا احمد تقدیم می دارم. محور مباحث تأثیر «عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن»[2] بر انقلاب اسلامی ایران است ...

مصاحبه با مهندس حجاریان

مهندس حجاریان فرهنگ عاشورا و نقش تسلی بخش آن در خصوص فرهنگ عاشورا ابتدا ... فرهنگ عاشورا و نقش تسلی بخش آن در خصوص فرهنگ عاشورا ابتدا باید روشن کرد که فرهنگ عاشورا چیست و چه تلقی ... آن در خصوص فرهنگ عاشورا ابتدا باید روشن کرد که فرهنگ عاشورا چیست و چه تلقی ای از فرهنگ عاشورا داریم؛ اساساً آیا ... باید روشن کرد که فرهنگ عاشورا چیست و چه تلقی ای از فرهنگ عاشورا داریم؛ اساساً آیا یک فرهنگ عاشورا داریم یا فرهنگهای ... و چه تلقی ای از فرهنگ عاشورا داریم؛ اساساً آیا یک فرهنگ عاشورا داریم یا فرهنگهای عاشورا؟ در صورت وجود فرهنگهای ...

با عاشورا (اندیشۀ اصلاحی و بر پایۀ آن تربیت انسانی و مدیریت اجتماعی)

با عاشورا (اندیشۀ اصلاحی و بر پایۀ آن تربیت انسانی و مدیریت ... کند چونان تو بزییم خدای کند چونان تو بمیریم[1] عاشورا تجلیگاه سترگ رخ نمود بالاترین و والاترین ارزشها و ... به آنها و زندگی با آنها، فراخوانده است و فراخواهد خواند؛ عاشورا عرصۀ جاودانه تجلی پیوند حیات و عدل، حماسه و رسالت، ... عینیت و عرفان، در همه عصرها و تاریخ آدمی است. محتوای حرکت عاشورای حسینی، تبلور عینی یک الگوی راهبردی است برای: احیای ... گردد، تربیت و مدیریت است در دو عرصۀ فرد و جامعه. فرهنگ عاشورا، مجموعۀ بینش ها، ارزشها و هنجارهای جای گرفته در رخداد ...

نقش نهضت عاشورا در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی ایران

نقش نهضت عاشورا در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی ایران جمیله ... در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی ایران جمیله کدیور نهضت عاشورا یک نهضت عظیم فرهنگی است که ابعاد گوناگون حیات انسان ... الدین اسد آبادی متفکر و مصلح بزرگ اسلامی در سده گذشته نهضت عاشورا را در عبارت درخشنده ای چنین تبیین کرده: «الاسلام ... اند. شکی نیست که انقلاب اسلامی ایران به عنوان تداوم نهضت عاشورا، کارکرد «احیاء اسلام» را بعد از چهارده قرن به بهترین ... سرچشمه حرکت را در چهارچوب دینی آن و بالأخص با تمسک به نهضت عاشورا جستجو کند. نهضت امام حسین(ع) یک حرکت بزرگ فرهنگی است ...

تأثیر عاشورا بر حوزه علوم و معارف دینی

تأثیر عاشورا بر حوزه علوم و معارف دینی دکتر گرجی تأثیر نهضت ... عاشورا بر حوزه علوم و معارف دینی دکتر گرجی تأثیر نهضت عاشورا بر حوزه علوم و معارف دینی به طور کلی چه بوده است و به ... است و به طور خاص رابطه اندیشه های امام خمینی(س) با فرهنگ عاشورا را چگونه تبیین می کنید؟ آنچه در مورد رفتار و عمل ... می دانست و همۀ فداکاریها و از خود گذشتگی هایی که در روز عاشورا در کربلا از خود نشان داد بر همین مبنا بود. امام ... تنها اعمال و حرکات آن حضرت و یاران باوفای او در واقعۀ عاشورا بود که حضرت دربارۀ آنان فرمود: من نیکو کارتر و ...

صفحه 8 از 238 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >