تعداد 72 مورد یافت شد

نامه به آقاى عباس واعظ طبسى (حفظ اموال و موقوفات آستان قدس رضوى)

امام خمینی در نامه ای به آقای عباس واعظ طبسی بر اهمیت حفظ ...

پاسخ استفتاء آقاى عباس واعظ طبسى در مورد موقوفات آستان قدس رضوى

امام خمینی به استفتاء آقای واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی ...

نامه به آقاى عباس واعظ طبسى (موافقت با بازسازى هویزه با هزینه آستان قدس)

امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای واعظ طبسی تولیت آستان قدس ...

صفحه 1 از 8 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8